วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > PR News > ยูโอบี ประเทศไทย คว้าสองรางวัลด้านความยั่งยืน ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Bank for ESG ในประเทศไทย

ยูโอบี ประเทศไทย คว้าสองรางวัลด้านความยั่งยืน ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Bank for ESG ในประเทศไทย

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้าสองรางวัลด้านความยั่งยืน ได้รับการยกย่องให้เป็น Best Bank for ESG ในประเทศไทย และ Thailand International Green Finance Initiative of the Year

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสองรางวัลด้านความยั่งยืน โดยได้รับการการยกย่อง ให้เป็น Best Bank for ESG ในประเทศไทยจากการประกาศรางวัล Asiamoney Banking Awards ประจำปี 2566 และรับรางวัล Thailand International Green Finance Initiative of the Year จากการประกวด Asian Banking and Finance (ABF) Wholesale Banking Award ประจำปี 2566

รางวัลทรงเกียรติเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทยในการพัฒนากรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ อันเป็นความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดยมีหน่วยงานความยั่งยืนองค์กร (Corporate Sustainability Office) ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2566 ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนการทำงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคาร

มร. เชา วง ยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราได้รับการยกย่องในอุตสาหกรรม ด้วยขณะนี้ธุรกิจในประเทศไทยต่างมุ่งสู่เส้นทางความยั่งยืน โดยความมุ่งมั่นเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และการพัฒนากรอบแนวคิดด้านเงินทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของเรา มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขา และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนพนักงานและชุมชนของเราต่อไป เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ประเทศไทย”

มร. เชา วง ยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย รับรางวัล Best Bank for ESG ในประเทศไทยจากการประกาศรางวัล Asiamoney Banking Awards ประจำปี 2566 และรับรางวัล Thailand International Green Finance Initiative of the Year จากการประกวด Asian Banking and Finance (ABF) Wholesale Banking Award ประจำปี 2566

สำหรับรางวัล Best Bank for ESG ในประเทศไทย จากการประกาศรางวัล Asiamoney Banking Awards ประจำปี 2566 ได้ยกย่องแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินที่ยั่งยืนและผลกระทบด้านที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย โดย Asiamoney ยกย่องความมุ่งมั่นของยูโอบี ประเทศไทย ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 ของตนเอง รวมถึงเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ในขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 จากพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า แนวทางของยูโอบี ประเทศไทยประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของธนาคาร การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของลูกค้า และการเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างทางการเงินที่ยั่งยืนในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยูโอบี ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล Thailand International Green Finance Initiative of the Year จากการประกวด Asian Banking and Finance (ABF) Wholesale Banking Award ประจำปี 2566 โดยรางวัลนี้ยกย่องกรอบแนวคิดด้านเงินทุนที่ยั่งยืนซึ่งยูโอบี ประเทศไทยได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสีเขียวและการจัดการขยะ โดย ABF เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่โปร่งใสของยูโอบี ประเทศไทยในการจัดหาโซลูชันทางการเงินที่มีความรับผิดชอบและสร้างผลกระทบเชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความมุ่งมั่นของยูโอบี ประเทศไทย มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ความสำเร็จที่โดดเด่นได้แก่ ธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม ได้รับใบรับรอง BCA Green Mark Platinum ในปี 2562 และอาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับการรับรอง BCA Green Mark Platinum Provisional Certificate ซึ่งยืนยันศักยภาพของอาคารในการประหยัดพลังงาน ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนในการดำเนินงานของธนาคาร