วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษา ในหัวข้อ “Green Technology for Better Life in Bangkok”

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษา ในหัวข้อ “Green Technology for Better Life in Bangkok”

ในปัจจุบัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความดุเดือด ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ต่างตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมในการทำธุรกิจ

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) จึงได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขันการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมในการทำธุรกิจ ในหัวข้อ “Green Technology for Better Life in Bangkok” โดยมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งหมด 6 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 6 ทีม ผ่านการคัดเลือกจากนักศึกษาทั้งหมดที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation” ที่หอการค้าญี่ปุ่นฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมการทำธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น หรือลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับคนรุ่นใหม่ และยังส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรพิเศษนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันนำเสนอผลงานเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมถึงการต่อยอดหรือขยายผลของผลงานดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดโอกาสในเชิงธุรกิจในอนาคต

ภายในงาน มีการกล่าวเปิดงานโดยนายโคโซ โท รองประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และได้รับเกียรติจากคุณปรัชญวรรณ วนานันท์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีปิดโครงการและเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยการแข่งขันเสนอผลงานนี้ คณะกรรมการจะตัดสินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิเช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ข้อมูลและเนื้อหา แผนธุรกิจ วิธีการนำเสนอผลงาน เป็นต้น โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท

โดยปีนี้ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีม Salmon จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานชื่อ Oillit ซึ่งเป็นเครื่องล้างจานที่มีตัวกรองแยกน้ำมันกับน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาไขมันที่อุดตันในท่อระบายน้ำและยังสามารถนำน้ำมันที่กรองไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม M.E. See You จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำเสนอผลงานที่มีชื่อว่า Masko ซึ่งเป็นแมสอิเล็กโทนิคที่มีนวัตถกรรมที่ช่วยในกรองและถ่ายเทอากาศ เพื่อให้ผู้ใส่รู้สึกสบายและไม่อึดอัดเวลาสวมใส่ รวมทั้งมีน้ำหนักเบา มีลวดลายที่สวยงาม ทั้งยังมีราคาถูกกว่าแมสแบบอื่นที่มีขายในตลาดที่สามารถเปลี่ยนที่กรองได้ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Chillrent จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลงานระบบการเช่ายืมพัดลมแบบพกพา ซึ่งสะดวกต่อผู้ที่ชอบออกกำลังกายและนักท่องเที่ยวในช่วงอากาศร้อนหรือมีแดดแรง มาพร้อมกับเครื่อง Chilldistributor ที่ติดตั้งระบบเช่ายืมและคืน ทั้งยังมีกระบวนการทำความสะอาดอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการคืนหลังจากการเช่าอีกด้วย

ภายหลังการประกวด ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation” โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ขึ้นรับใบประกาศนียบัตรจาก นายโคโซ โท