วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > New&Trend > บ้านปู ฉลองครบรอบ 40 ปี ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา ‘The Future is Now’ ย้ำจุดยืนส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

บ้านปู ฉลองครบรอบ 40 ปี ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา ‘The Future is Now’ ย้ำจุดยืนส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

บ้านปู ฉลองครบรอบ 40 ปี ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา ‘The Future is Now’ ย้ำจุดยืนส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สู่อีกขั้นของการเติบโตที่มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน (40 Years & Way Forward to Power the Better Living for All) ส่งภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิด ‘The Future is Now’ ย้ำภาพลักษณ์ผู้นำธุรกิจที่มุ่งสร้างโซลูชันด้านพลังงานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน ตามจุดยืนของบ้านปูในการส่งมอบ ‘อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน’ (Smarter Energy for Sustainability) เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บ้านปูสำรวจ ผลิต และส่งมอบพลังงาน เคียงข้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจใน 9 ประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนทั้งในวันนี้และในอนาคตด้วย”

ภาพยนตร์โฆษณา ‘The Future is Now’ ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 นาที ทำหน้าที่ในการสื่อสารความมุ่งหวังของบ้านปูที่อยากให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนโซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจรและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน เริ่มต้นด้วยการมี Passion ของบ้านปูที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพราะการลงมือทำในวันนี้ คือตัวกำหนดสิ่งจะที่เกิดขึ้นในอนาคต

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ใช้เทคนิคโฮโลแกรม (Hologram) ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน จึงเกิดเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพ 3 มิติ และโฮโลแกรม AI ที่มีความล้ำสมัย สื่อถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

‘พลังงานที่ยั่งยืน’ และ ‘อนาคต’ อาจเป็นนามธรรมที่ดูเข้าใจได้ยาก บ้านปูจึงเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ‘เด็กหญิง’ ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เห็นโลกทั้งส่วนที่มืดและสว่างด้วยสายตาไร้เดียงสา เธอเกิดความสงสัยว่า ทำอย่างไรโลกทั้งใบจึงจะสว่างสดใสตลอดไป เพราะเธอเชื่อว่าโลกที่สว่างสดใสจะช่วยให้เธอสามารถทำตามความฝันได้และมีอนาคตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีตัวละคร ‘โฮโลแกรม AI’ ซึ่งเป็นตัวแทนของบ้านปู ที่นำเสนอว่าบ้านปูได้สร้างพลังงานที่ยั่งยืนมาโดยตลอดด้วยโซลูชันที่หลากหลาย ครบวงจร ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง ‘ลิฟวิ่ง เฟรม (Living Flame)’ อัตลักษณ์ของแบรนด์บ้านปูที่เปรียบเสมือนความมุ่งมั่นของบ้านปูที่จะสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย ลิฟวิ่ง เฟรม ทำหน้าที่จุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน พร้อมนำเสนอการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนจากบ้านปูที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังที่ตั้งใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รับชมภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘The Future is Now’ ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทาง

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=B8VOh_bGnSg&t=9s

Facebook: https://fb.watch/kST5LTON5A/