วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > RT แต่งตั้ง CGS-CIMB MST CNS KTX DAOL เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 6.20% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566

RT แต่งตั้ง CGS-CIMB MST CNS KTX DAOL เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 6.20% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566

RT แต่งตั้ง CGS-CIMB MST CNS KTX DAOL ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.20% ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท เตรียมเงินลงทุนในโครงการใหม่ พร้อมเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปักธงขยายตลาดต่างประเทศ เสริมศักยภาพงานก่อสร้าง ดัน Backlog 11,400 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 วันออกหุ้นกู้ 24 ก.พ. 2566 ด้าน APM ที่ปรึกษาการเงิน ตอกย้ำธุรกิจมีโอกาสการเติบโตต่อเนื่อง

ดร.ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างและบริหารจัดการต้นทุน พร้อมทั้งมีแผนการเข้าประมูลและเข้ารับงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยราคาต้นทุนก่อสร้างที่สะท้อนตามจริงเพื่อเพิ่มความสามารถการทำกำไรให้กลับมาในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนงานต่างประเทศจำนวน 5-6% โดยมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบันถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทที่จำนวน 11,400 ล้านบาท และทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566-2569

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการก่อสร้างที่บริษัทเข้าร่วมประมูลและรับงานใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ งานโยธาสำหรับโครงสร้างถาวร โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่างานในมือให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างโดยมุ่งเน้นการส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา และเพิ่มการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

สำหรับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้กับบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) อยู่ในเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘ลบ’ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง และผลงานการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน โดยทีมผู้บริหาร วิศวกร และ นักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์ รวมถึงบริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ครบครัน อีกทั้งการได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานอุโมงค์โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน (ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ) และโครงการแม่แตง-แม่งัด ซึ่งทั้งสองโครงการนี้น่าจะช่วยสร้างผลงานเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และ เพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลสัญญาก่อสร้างอื่นๆในอนาคต

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 ก.พ. 2566 ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า RT จะมีผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นกู้ RT มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้