วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > AEC > Indochina Vision > เสริมสร้างการลงทุนระหว่างกัน

เสริมสร้างการลงทุนระหว่างกัน

 

ก่อนหน้าการผลัดกันเยือนของแกนนำประเทศ ทั้งลาวและเวียดนามเพียงวันเดียว ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามมีการประชุมสัมมนาส่งเสริมการค้า-การลงทุนเข้าเวียงจันทน์และจำปาสัก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การค้า-การลงทุนระหว่างเวียดนามและลาว โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงจำปาสักของลาว

ผู้เข้าประชุมมีรองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ทองลุน สีสุลิด และเลขาธิการคณะพรรคนครโฮจิมินห์ เล ทาญ หาย พร้อมด้วยแกนนำท้องถิ่น และนักธุรกิจของทั้งสองประเทศกว่า 150 คน

ที่ประชุมบรรดานักธุรกิจได้รับการจัดหาข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับนโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวมของเวียดนาม-ลาว และในนครโฮจิมินห์ เวียงจันทน์ และแขวงจำปาสัก ในปีต่อๆ ไป

บนรากฐานความสัมพันธ์การเมืองที่ดีงาม เวียดนามและลาวไม่หยุดเสริมสร้างความร่วมมือในช่วงเวลาปัจจุบัน ในนั้นเศรษฐกิจเป็นขอบเขตหนึ่งที่เต็มไปด้วยศักยภาพ

ด้านการค้า ตัวเลขการค้าของทั้งสองฝ่ายในปี 2554 มีมูลค่ารวม 734 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 49.8% จากปี 2553 และในไตรมาสแรกปีนี้มูลค่า 135.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 66.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สองประเทศต่างวางเป้าหมายทำให้การค้าทวิภาคีบรรลุ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ บรรลุ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 และ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563

ด้านการลงทุน ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศลงทุนรายใหญ่อันดับสองในลาว ด้วยจำนวน 424 โครงการ มูลค่า 3,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สุนทรพจน์ในที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด เน้นย้ำว่าความร่วมมือลงทุนสองฝ่าย ไม่เพียงเป็นปัญหาเกี่ยวกับกำไร แต่ยังเป็นการแสดงถึงการอนุเคราะห์ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันด้วยจิตใจพี่น้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา มีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์พิเศษและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสองประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีลาวสรรเสริญการลงทุนของเวียดนาม และบรรดาธุรกิจเวียดนามว่าได้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาของลาว โดยเฉพาะที่เวียงจันทน์และจำปาสัก โดยเขาขอให้สองฝ่ายต้องมีการตรวจสอบ ดูแล และสอดส่องผลความร่วมมือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนตามความเป็นจริงด้านที่ยังบกพร่อง ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนเพื่อหันไปสู่ทิศทางสูงขึ้น

ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเวียดนาม-ลาว ความร่วมมือลงทุนและการค้าระหว่างนครโฮจิมินห์กับเวียงจันทน์ จำปาสัก และอีกหลายท้องถิ่นของลาวนับวันคึกคัก นับถึงวันนี้ได้มีธุรกิจ 35 แห่งของนครโฮจิมินห์ ลงทุนในลาวด้วยทุนรวมทั้งสิ้นเกือบ 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เลขาธิการคณะพรรคนครโฮจิมินห์กล่าวโดยให้ความหวังว่า บรรดาธุรกิจเวียดนามและลาว โดยเฉพาะนักธุรกิจจากนครโฮจิมินห์ จะใช้โอกาสนี้เพื่อหาความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน มุ่งสถาปนาความสัมพันธ์ร่วมมือยาวนาน สัมฤทธิผลบนพื้นฐานมีประโยชน์ร่วมกัน

เขาเรียกร้องให้นักธุรกิจนครโฮจิมินห์เสริมสร้างความร่วมมือ กับลาว เพราะนอกจากจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นความรับผิดชอบเพิ่มพูน พัฒนามิตรภาพ ความสัมพันธ์พิเศษ และความร่วมมือรอบด้านระหว่างสองประเทศ

รวมทั้งยังสรรเสริญการลงทุนของเวียดนามในเวียงจันทน์ แกนนำธุรกิจจากเวียงจันทน์หวังว่านักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจนครโฮจิมินห์จะลงทุนที่นี่ต่อไป โดยเฉพาะกับบรรดาโครงการทางรถไฟ ทางด่วน การพัฒนาสนามบิน ข่ายสายส่งไฟฟ้า 500kWอุตสาหกรรมแปรรูป และการท่องเที่ยว เป็นต้น

แกนนำนักธุรกิจจากแขวงจำปาสักเชื้อเชิญนักธุรกิจนครโฮจิมินห์ไปหาความเข้าใจ สำรวจโอกาสการลงทุน การประกอบการที่แขวงและให้คำมั่นจะสร้างความสะดวกให้แก่บรรดานักธุรกิจนครโฮจิมินห์เพื่อเพิ่มความร่วมมือลงทุนระหว่างแขวงจำปาสักกับเวียดนามต่อไป

ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศลงทุนรายใหญ่ที่สุด ครองการลงทุนกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศในแขวงจำปาสัก