Home > Recreation (Page 2)

“เชียงขวาง” จากสมรภูมิรบสู่เมืองท่องเที่ยว

  สงครามอินโดจีนหรือสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ด้วยชัยชนะของฝ่ายนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา แม้จะผ่านไปแล้วกว่า 4 ทศวรรษ แต่ร่องรอยของสงครามยังคงมีให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของมันอยู่ โดยเฉพาะที่แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว เชียงขวาง (Xiangkhoang) คือแขวงหนึ่งของ สปป.ลาว ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ด้วยชัยภูมิที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ราวๆ 400 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม สามารถใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงกองกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ จากเวียดนามเหนือ มาสู่ขบวนการปะเทดลาวได้อย่างดี  ด้วยชัยภูมิดังกล่าวขบวนการปะเทดลาวจึงได้ตั้งกองบัญชาการใหญ่ขึ้นที่เชียงขวาง กองทัพอากาศสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแบบปูพรมเพื่อทำลายล้างขบวนการปะเทดลาว ระเบิดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านตัน ถูกระดมทิ้งลงที่นี่ บ้านเรือนราษฎร วัดวาอารามพังพินาศ ผู้คนอพยพออกจากเมือง ที่นี่จึงเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดและเป็นพื้นที่ที่ได้รับอย่างหนัก ปัจจุบันเชียงขวางฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ บ้านเรือน ถนนหนทาง ส่วนราชการถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นเมืองที่สะอาดและเป็นระเบียบ แต่ร่องรอยของสงครามก็ยังมีให้เห็นอยู่ โดยเฉพาะที่เมืองคูน ซึ่งเป็นเมืองเอกเดิมของแขวงเชียงขวาง เป็นเมืองที่โดนทำลายอย่างหนัก รัฐบาลจึงสร้างเมือง “โพนสะหวัน” เป็นเมืองเอก ทดแทนเมืองคูนที่ถูกทำลายลง ซากปรักหักพังบางอย่างได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม หลุมระเบิดขนาดใหญ่ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไป เศษของลูกระเบิดถูกนำมาดัดแปลงเป็นเสาบ้าน รางปลูกต้นไม้ ที่นั่งเล่น หรือประดับตามร้าน เป็นการสร้างบ้านแปงเมืองโดยแท้ นโยบายการเปิดประเทศของลาวตั้งแต่

Read More

ทัศนคติและวิถีความคิด

 ปี 2012 ได้เคลื่อนตัวผ่านพ้นและหมดไปพร้อมๆ กับก้าวย่างใหม่ขึ้นสู่ปี 2013 ในด้านหนึ่งก็คงเป็นเพียงปรากฏการณ์และวัฏจักรแห่งเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ตามกฏแห่งอนิจจะลักษณะของสรรพสิ่ง หากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องหวนระลึกถึงพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่า “กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา” ที่ถอดความได้ว่า “กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวของมันเอง” อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ปรากฏการณ์บนโลกธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านพ้นไป ก็ดำเนินไปในลักษณะไม่แตกต่างจากบริบทที่ว่านี้ ซึ่งย่อมมีสถานะ “พ้นกาล” และถูกวัฏจักรแห่งเวลาบดขยี้ รอคอยปรากฏการณ์ใหม่ๆ มาซ้อนทับให้ได้ร่ำลือกันเป็นระยะ สำหรับ ผู้จัดการ 360° สิ่งที่กองบรรณาธิการพยายามนำเสนอต่อท่านผู้อ่านในขณะนี้ ก็คือ “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” ที่เชื่อว่าสามารถให้อรรถาธิบายถึงเหตุปัจจัยและมีความซับซ้อนมากกว่า การรายงานปรากฏการณ์แต่เพียงลำพัง “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” เหล่านี้ นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางและกรอบโครงวิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตขององค์กรธุรกิจแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยังพร้อมจะเป็นกรณีศึกษาที่ไม่จำต้องผูกติดหรือจำกัดอยู่กับเงื่อนไขของ “เวลา” อีกด้วย การปรับเปลี่ยนของ ผู้จัดการ 360° รวมถึงการเกิดขึ้นของ Manager 360° on iPad ในด้านหนึ่งก็คือปฐมบทของลำดับขั้นการพัฒนาที่พยายามหลีกให้พ้นจาก “ข้อจำกัดทางเวลา” เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระและข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบที่ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นฐาน Manager 360° on iPad vol.II ฉบับแนะนำ

Read More

เท่าทันมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

 แต่ก่อนหากพูดถึงมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดใดก็ตามมโนภาพอันน่าสะพรึงกลัวของโรคร้ายที่ไม่มีหนทางเยียวยาก็ผุดขึ้นมาอย่างที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีก ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ความรู้สึกเหล่านั้นค่อยๆ เลือนลง จากความหวาดหวั่นถูกแทนที่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่  แม้ว่ายังไม่มีวิธีใดพิชิตโรคร้ายนี้อย่างได้ผลเต็มร้อย แต่เทคนิคการรักษามะเร็งบางชนิดของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าสามารถป้องกันและ/หรือตรวจคัดกรองโรคได้ก่อนในระยะเริ่มต้น ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มอัตราการรักษาจนหายขาดได้สูงยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกต้อง ซึ่งหนึ่งในที่กล่าวมานั้นคือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มดลูกเป็นอวัยวะสำคัญในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงซึ่งมีอุบัติการของมะเร็ง 2 ชนิดได้แก่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งปากมดลูก การป้องกันมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดรอบเดือนของสตรีอย่างใกล้ชิด ซึ่งอรรถาธิบายโดยภาพรวมคือเมื่อสตรีเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วรังไข่จะหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเยื่อบุบริเวณผนังด้านในของโพรงมดลูกให้หนาตัวขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการฝังตัวของไข่ที่เกิดการปฏิสนธิ จนกระทั่งหลังช่วงเวลาตกไข่ ส่วนที่เรียกว่า corpus luteum ในรังไข่จะหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงอีกชนิดหนึ่งชื่อโปรเจสเตอโรนมาเพิ่ม ฮอร์โมนเพศหญิงทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่ประสานกันเพื่อรองรับการตั้งครรภ์และป้องกันการแท้งบุตร ในทางกลับกันหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิและเยื่อบุที่สร้างเตรียมไว้ในผนังด้านในของมดลูกหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือน ถ้าบังเอิญเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในโพรงมดลูกด้วยสาเหตุใดก็ตามประจำเดือนสม่ำเสมอเป็นกลไกตามธรรมชาติทำหน้าที่ป้องกันการเจริญเติบโตของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก่อนถึงระยะที่ลุกลามเป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยทองซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่มีการตกไข่แล้วดังนั้นรังไข่จึงไม่หลั่งฮอร์โมนเพศหญิงส่งผลให้ไม่มีประจำเดือน แต่ในสตรีวัยทองบางคนโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (BMI*>25) อาจจะยังมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจนได้จากเซลล์สะสมไขมันซึ่งกระตุ้นให้โพรงมดลูกหนาตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เกิดรอบเดือน ในกรณีนี้หากเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นที่โพรงมดลูกก็จะมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าสตรีวัยทองที่มีน้ำหนักร่างกายในเกณฑ์ปกติประมาณ 2.5 เท่า นอกจากนี้โรคบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง, สตรีที่ไม่เคยตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์น้อยครั้งอาจมีความเสี่ยงต่ออุบัติการของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้เช่นกัน จากสถิติของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในญี่ปุ่นพบว่าประมาณ 80-90% เป็นสตรีวัยทองที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างน้อย 1 อย่าง ส่วนอีกราว 10% เป็นสตรีที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีประวัติของคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์หรือสตรีวัยทองล้วนสามารถล่วงรู้หรือเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีอาการบ่งชี้สำคัญคือ การมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งนี้เป็นข้อสังเกตร่วมกับปริมาณเลือดที่มากหรือน้อยกว่าปกติ รวมถึงสีของเลือดที่ผิดแปลกไปเช่น เป็นสีแดงออกน้ำตาล  ในทางตรงกันข้ามการมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอาการเริ่มแรกของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเสมอไป เนื่องเพราะยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้มีเลือดออกทางช่องคลอดได้เช่น ประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ, เนื้องอกชนิดธรรมดา, พังผืดในมดลูก, การรับประทานยาหรืออาหารบางประเภทที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นต้น ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ใช่เรื่องน่าอาย อีกทั้งเทคนิคการตรวจคัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็ทำได้ง่าย ดังนั้นควรรีบปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง  เพราะข้อเท็จจริงสำคัญประการหนึ่งก็คือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสามารถเฝ้าระวังและป้องกันในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้การตรวจร่างกายประจำปีโดยละเอียดก็มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกรวมถึงมะเร็งชนิดอื่นได้อีกทางหนึ่งก่อนที่จะเกิดแสดงอาการ ซึ่งแม้หากตรวจพบมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็ตาม การทราบผลตั้งแต่ในระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้ทันท่วงที  *BMI ย่อมาจาก Body

Read More

เปิดเมนูอร่อยแทนขนมขบเคี้ยว

 รู้ทั้งรู้ว่าวงการแพทย์รณรงค์มานาน ให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน ไม่ว่าน้ำหนักตัวที่พุ่งกระฉูดจากความหวาน ไขมัน และแป้งที่เป็นส่วนผสมหลักของอาหารประเภทนี้ ส่วนความเค็มนั้นเป็นมหันตภัยต่อผู้ป่วยโรคไตและความดันโลหิตสูงโดยตรง ถึงแม้คุณจะเป็นคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง แต่ถ้าบริโภคเกลือโซเดียมในปริมาณมากเกินไป ย่อมส่งผลให้คุณป่วยเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูงได้โดยไม่รู้ตัวเช่นกัน แต่อาหารขบเคี้ยวก็ยังเป็นของโปรดของเรา ๆ ท่าน ๆ อยู่ดี ข่าวดีคือ เมื่อรู้สึกอยากกินจุบกินจิบ คุณมีทางเลือกที่ดีกว่าขนมขบเคี้ยวและดีต่อสุขภาพ ลองติดตามอ่านดูสิ บาร์ธัญพืชดีกว่าเค้กธัญพืชที่อัดเป็นแท่ง (บาร์) แล้วนำไปอบกรอบ มักให้พลังงานต่อหน่วยไม่เกิน 150 แคลอรี แต่ช่วยบรรเทาความอยากขนมขบเคี้ยวได้อย่างชะงัด ที่สำคัญเมื่อกินเข้าไปแล้ว ร่างกายยังได้รับกากใย วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นอีกหลายชนิด ส่วนเค้กที่อยู่ในรูปของอาหารว่าง นอกจากจะมีน้ำตาลและน้ำเชื่อมเป็นส่วนประกอบสำคัญ ยังให้พลังงานสูงระหว่าง 200 – 300 แคลอรีต่อหน่วย แต่ไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอื่นใดอีก ทั้งยังมีแป้งสูงกว่าด้วย อาหารว่างทำจากน้ำผลไม้ดีกว่าลูกกวาดเคลือบน้ำตาลกลิ่นผลไม้ถ้าคุณไม่สะดวกในการหาผลไม้สดกิน อาหารว่างที่ทำจากน้ำผลไม้เป็นของทดแทนได้อย่างวิเศษ เพราะนอกจากปราศจากไขมันแล้ว น้ำผลไม้เข้มข้นที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารว่างประเภทนี้ยังให้วิตามินเอ ซี และอี ผิดกับลูกกวาดเคลือบน้ำตาลกลิ่นผลไม้ที่มีแต่น้ำตาล น้ำเชื่อม และน้ำมันพืช ซึ่งหมายถึงคุณได้รับพลังงาน น้ำตาล และไขมันมากกว่าอาหารว่างที่ทำจากน้ำผลไม้ ผักผลไม้อบกรอบดีกว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเวลานึกอยากกินขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ หันมากินผลไม้หรือผักอบกรอบประเภทแอปเปิล สับปะรด กล้วย แครอต ฟักทอง

Read More

คอซูเมล (Cozumel) สรวงสวรรค์ใต้ทะเลแคริบเบียน

 เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าจะพาคุณดำดิ่งลงใต้ทะเลกัน ผมขออนุญาตพาคุณดำน้ำชมโลกใต้ทะเลรอบเกาะคอซูเมลกันครับ  คอซูเมลเป็นเกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรยูกาตาน (Yucatan Peninsula) ใกล้ๆ กับเมืองแคนคูน (Cancun) เมืองตากอากาศชื่อดังของเม็กซิโก ว่ากันว่า เกาะคอซูเมลแห่งนี้เป็นสวรรค์บนโลก ถ้าลองเสิร์ชคำว่า Cozumel ในกูเกิ้ล ก็จะพบเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวเกาะนี้มากมาย ส่วนใหญ่จะจั่วหัวไว้ว่า “Heaven on Earth” สำหรับผม ชายหาดขาวน้ำทะเลใสของเกาะนี้ก็แค่ “โอ” ไม่ถึงกับ “ว้าว” แต่อย่างใด ถ้าจะแค่มานอนพักผ่อนฟังเสียงคลื่น ชมหาดทราย สายลม สองเรา แล้ว ผมว่าไม่ต้องถ่อสังขารมาถึงคอซูเมลหรอก รีสอร์ตมากมายหลายแห่งริมหาดแคนคูนก็เพียงพอแล้ว ชาดหาดยาวกว่า สวยกว่า น้ำทะเลสีสวยใสใกล้เคียงกัน อาจจะแพ้ตรงความเงียบสงบ  ชายหาดแคนคูนอาจจะพลุกพล่านกว่า ไม่สงบเหมือนชายหาดบนเกาะคอซูเมล แต่แคนคูนก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งบันเทิง และกิจกรรมให้เลือกมากกว่าเยอะ หรือถ้าไม่อยากไปไกลถึงเม็กซิโก ชายหาดบนเกาะหลายเกาะในทะเลอันดามันบ้านเราก็สู้เขาได้สบาย  สวรรค์จริงๆ ของคอซูเมล อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลแคริบเบียน ผมตั้งใจมาที่เกาะคอซูเมลก็เพื่อดำน้ำโดยเฉพาะ และนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สัมผัสความงามใต้ทะเลแคริบเบียนแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ไม่ถึง 3 ชั่วโมงเที่ยวบินจากเมืองดัลลัส เทกซัส

Read More

วิลเดนสไตน์ พ่อค้างานศิลป์

นาตอง วิลเดนสไตน์ (Nathan Wildenstein) ชาวยิวจากอัลซาส (Alsace) ย้ายมาตั้งรกรากที่ปารีส เขาซื้อภาพเขียนจากร้านขายของเก่า แล้วนำไปขายต่อได้กำไร จึงหันมาค้างานศิลป์อย่างเป็นเรื่องราวจนร่ำรวย โดยเน้นภาพเขียนศตวรรษที่ 18 ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมขณะนั้น แล้วนำไปขายแก่เศรษฐีอเมริกัน พร้อมกับเปิดอาร์ตแกลเลอรีที่นิวยอร์ก นาตองซื้อคฤหาสน์ที่ถนนลา โบเอซี (rue La Boétie) และคอกม้าแข่ง ลูกชายของนาตองคือ จอร์จส์ (Georges) เป็นผู้ทำให้อาณาจักรของครอบครัวมั่นคง เขาจ้างคนมาทำบัญชีผลงานของจิตรกรดังแต่ละคน ทำให้รู้ว่าผลงานชิ้นใดตกแก่ผู้ใด สะดวกแก่การติดต่อขอซื้อเมื่อภาพเขียนนั้นๆ เป็นมรดกตกทอด           ดาเนียล วิลเดนสไตน์ (Daniel Wildenstein) เป็นชนรุ่นที่สาม มีลูกชายสองคนคือ อเล็ก (Alec) และกี (Guy) ดาเนียล แต่งงานครั้งที่สองกับซิลเวีย ร็อธ (Sylvia Roth) ความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่อดาเนียลถึงแก่กรรมในปี 2001

Read More

ผลไม้มหัศจรรย์ ลดน้ำตาลในเลือด

 ตอนที่แล้วพูดถึงผลการศึกษาล่าสุดที่ระบุว่า เมื่อถึงปี 2050 จะมีผู้ใหญ่ป่วยเป็นเบาหวานมากถึงทุก 1 ใน 3 คน และพูดถึงแนวทางการป้องกันเนื่องจากเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้ว เรามีของฝากมาให้เหมือนกัน ผลไม้มหัศจรรย์ ลดน้ำตาลในเลือด เห็นทีผู้ป่วยเบาหวานที่คิดว่าการกินผลไม้ทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกินไป ต้องคิดใหม่เสียแล้ว ผลการวิจัยใหม่ยืนยันว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่กิน “ฟรุกโตส” ซึ่งเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยว (simple sugar) ในผลไม้และผักในปริมาณพอเหมาะ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นด้วยซ้ำ ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่า ฟรุกโตสทำปฏิกิริยาต่อน้ำตาลในเลือดคล้ายคลึงกับการกินยาลดน้ำตาลในเลือด John Sievenpiper, MD. กล่าวว่า “เราพบว่าฟรุกโตสในผลไม้และผักช่วยให้ร่างกายของคุณเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสได้ดีขึ้น” นอกจากนี้ ในที่ประชุมประจำปีของสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา ยังรายงานผลการศึกษาที่พบว่า การกินลูกเกดวันละ 3 เวลา สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นในช่วงหลังจากกินอาหารอิ่มแล้ว และแนะนำให้โรยลูกเกดลงในถ้วยโยเกิร์ตไขมันต่ำที่คุณกินเป็นอาหารเช้า หรือไม่ก็พกถุงลูกเกดติดตัวสำหรับเป็นอาหารว่างได้ตลอดเวลา ที่มา: นิตยสาร PreventionGuide  15 แนวทางลดน้ำหนักในผู้ป่วยเบาหวาน 1. เดินการเดินนาน 30 นาทีเผาผลาญพลังงานราว 150 แคลอรี คุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีตั้งหน้าตั้งตาเดินให้ครบเวลาในคราวเดียว แต่ปรับให้การเดินเข้ามาอยู่ในกิจกรรมการดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนก็ได้ เช่น เดินเร็วไปยังสวนสาธารณะใกล้บ้านเพื่อกินอาหารเที่ยง หรือแทนการนั่งดูรายการกีฬาทางทีวี ให้เปลี่ยนเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะ แล้วดูเด็กๆ เตะฟุตบอลในสนาม ซึ่งให้ความสนุกสนานในอีกบรรยากาศหนึ่ง ข้อสำคัญต้องไม่ลืมตรวจดูสภาพเท้าของคุณอย่างละเอียดทั้งช่วงก่อนและหลังการเดิน

Read More

จากปลายา (Playa) สถานบันเทิงบนหาดทราย ถึง ตูลุม (Tulum) โบราณสถานบนชายหาด

เมื่อ 45 นาทีก่อน ผมยังลัลล้าอยู่บนเกาะคอซูเมล (Cozumel island)แสนสวย ตอนนี้ผมกำลังเริ่มการเดินทางบนคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula) คาบสมุทรแห่งอารยธรรมมายัน ผมก้าวลงจากเรือเฟอร์รี่ลงมายืนเด๋ออยู่บนท่าเรือปลายาเดลคการ์เมน (Playa del Carmen)ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้อง กองทัพจึงเดินไม่ได้ (เพราะต้องเดินด้วยท้อง) ความหิวจึงบัญชาให้ขาก้าวออกไป ตาสอดส่ายหาอาหารมารองท้อง เดินมาจนสุดสะพานท่าเรือ ก็พอกับรถเข็นขายทาโก้ (Taco)เลยเข้าไปสอยมาคนละสองสามอัน สนนราคาถูกมาก อันละไม่ถึง 10 บาทไทย (ราคาเมื่อหลายปีก่อนครับ) มีทั้งไก่และเนื้อ ใส่ซัลซ่าพริกเม็กซิโกรสชาติจัดจ้าน จะบอกให้ว่าอร่อยมาก  อร่อยกว่าทาโก้ในอเมริกาแบบคนละโลกกันเลยทีเดียว หนังท้องตึง หนังตายังหย่อนไม่ได้ ทิวานี้ยังอีกยาวไกล พวกเรารีบเดินไปยังร้านเช่ารถที่จองรถเช่าผ่านเว็บไว้ปลายาเดลการ์เมน หรือชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเรียกสั้นๆ ว่า “ปลายา (Playa)” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีโรงแรมทั้งอย่างหรู อย่างฮิป อย่างบูติค อยู่อย่างเกลื่อนกลาด ร้านอาหารและบาร์ยี่ห้อดังอย่าง ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พีเอฟชาง  (PF Changs,ชีสเค้าแฟคทอรี่ (Cheesecake Factory)

Read More

นอนไม่หลับ เสี่ยง หัวใจวาย

Wellbeing เป็นคอลัมน์ใหม่ จึงถือโอกาสแนะนำตัวกันสั้นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หากติดตามคอลัมน์นี้ไปเรื่อยๆ คุณจะได้สัมผัสข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเข้าทำนอง “อยู่ดีมีสุข” โดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นข้อมูลใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของคุณ****************************เนื่องจากการนอนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต และเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคน แต่เราคงมีประสบการณ์ “นอนไม่หลับ” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อถูกโจมตีด้วยอาการนี้ ต้องยอมรับว่าเป็น “คืนทรมาน” จริงๆ ที่สำคัญกว่านั้น อาการนอนไม่หลับไม่ได้ส่งผลเฉพาะความทุกข์ทรมาน  ณ เวลานั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในภายหลัง และนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่เราคาดไม่ถึงอาการนอนไม่หลับ (insomnia) โดยทั่วไปหมายถึง การนอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ ทำให้รู้สึกเพลีย หลับได้ไม่เต็มอิ่มในเช้าวันรุ่งขึ้นสาเหตุของการนอนไม่หลับมีหลายประการ เช่น อาการไข้ ปวด การเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น โรคซึมเศร้า หอบหืด กระดูกพรุน ความเครียด วิตกกังวลการนอนหลับที่ดีร่างกายต้องการเพียง 7 ชั่วโมง ในบางคนต้องการการนอนหลับสนิทประมาณ 5–7 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า วิธีที่ดีที่สุดคือ ฝึกตัวเองให้เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา

Read More

Chichen Itza ไม่ใช่ Chicken Pizza

เชื่อหรือไม่ครับ Chicken Pizza หรือพิซซ่าไก่ เป็นชื่อเล่นของ โบราณสถานสำคัญ หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่โบราณสถานที่ว่านี้คือ Chichen Itza ชื่อ ชิเช่นอิทซ่า เพี้ยนเป็น ชิกเก้นพิซซ่าได้อย่างง่ายดาย ทีแรกผมคิดว่า ประเทศไทยของเราเท่านั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพี้ยนชื่อ (อย่างหัวลำโพง เพี้ยนมาจาก วัวลำพอง ขอนแก่น เพี้ยนมาจาก ขามแก่น) แต่พอได้ไปตะลอนท่องโลกแล้ว พบว่าประชาชีชาวต่างชาติก็รู้จักบิดคำไปมาเหมือนกัน ผมพูดเล่นๆ กับเพื่อนว่า เราจะไป ชิคเก้นพิซซ่ากัน ก็ไม่นึกเลยว่า ฝรั่งเจ้าของร้านดำน้ำบนเกาะคอซูเมล (Cozumel island) ใกล้ๆ เมืองแคนคูน (Cancun) พอรู้ว่าเราจะไป ชิเชนอิทซ่า แกก็โพล่งออกมาว่า “Oh! Chicken Pizza” คำเดียว กันเป๊ะเลยทีเดียว ไม่เชื่อลองกูเกิ้ลคำว่า “chicken pizza ruin” ดูซิครับมารู้จักชิเช่นอิทซ่ากันสักหน่อยดีกว่า ชิเช่นอิทซ่า เป็นโบราณสถานของชาวยูคาเทคมายัน

Read More