Home > UV-C DISINFECTION ROBOTS

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ล้ำไปอีกขั้น!!! ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี ลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

ล้ำไปอีกขั้น!!! เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรก นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี ผู้ช่วยด้านความปลอดภัยลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังคงเป็นสถานที่สำคัญที่เปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเดินทางมาจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสร้างความมั่นใจตลอดเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ฟู้ดสโตร์ชั้นนำของไทย ได้ตระหนักข้อสำคัญนี้เป็นอย่างดี จึงสรรหานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ล่าสุดกับนวัตกรรมสุดล้ำ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี (UV-C DISINFECTION ROBOTS) เมื่อเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรก ที่นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านความสะอาดปลอดภัย ซึ่งได้รับการวิจัยและรับรองจากองค์กรอนามัย (WHO) และ ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ (CDC) ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง มาเสริมศักยภาพในการทำความสะอาดภายในร้าน และลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 โดย หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ได้เริ่มปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคประเดิมสาขาแรกที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาชิดลม ในเวลาปิดทำการของร้าน และมีแผนการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี ขยายไปยังท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาอื่นๆ

Read More