Home > Start up Market 2017

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ผลักดันเอสเอ็มอีสู่การค้าแบบมืออาชีพ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดมหกรรมสินค้าเอสเอ็มอีครั้งใหญ่ เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทั่วทุกภาคให้เอสเอ็มอีท้องถิ่นต่างๆ รวมกว่า 3,500 ราย ลงสนามจำหน่ายสินค้าในตลาดค้าปลีกยุคใหม่ โดยจัดงาน “Start up Market 2017 : ตลาดนัดคนมีฝัน ปั้นสินค้าดี วิถีเกษตรไทย by SMI” ร่วมกับสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.ย. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และจัดงาน “SMEs Fest” ร่วมกับสสว. และหอการค้าไทย ในวันที่ 14-17 และ 21-24 ก.ย. 2560 ณ

Read More