Home > health check

ตรวจสุขภาพ–สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ชายทุกคน

Column: Well – Being ผู้ชายไม่ค่อยใส่ใจดูแลสุขภาพของพวกเขา เป็นที่รู้กันว่า พวกเขามักละเลยเรื่องจุกจิกทั้งทางกายภาพและทางอารมณ์ จึงมีแนวโน้มปฏิเสธการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และผลก็คือ ผู้ชายบางคนอาจลงเอยที่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงก็ได้ เราต่างมีสามี ลูกชาย พ่อ พี่ชาย น้องชาย และเพื่อนผู้ชายที่เราห่วงใย ดังนั้น นิตยสาร GoodHealth จึงต้องการช่วยพลิกฟื้นแนวโน้มเชิงลบดังนี้ สุขภาพหัวใจ เมื่อพูดถึงสุขภาพหลอดเลือดหัวใจของผู้ชาย ความพึงพอใจคืออุปสรรคสำคัญ ดร.เดวิด คอลคูฮอน ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้ชายไม่ค่อยยอมไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพ และพวกเขาอาจไม่ค่อยตระหนักถึงปัจจัยที่ทำให้หัวใจอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วย” “ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงปัจจัยเสี่ยงเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะภาวะของอาการซึมเศร้าและกระวนกระวาย ซึ่งเป็นความบกพร่องสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญพอๆ กับการสูบบุหรี่” การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผู้ชายขณะมีอายุมากขึ้น โดยผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้ชายในช่วงวัย 20 ปี ขณะที่การดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ มากมาย ดร.คอลคูฮอนกล่าวว่า “การดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยราว 20–30 กรัมต่อวัน อาจมีผลในเชิงป้องกันสำหรับสุขภาพหัวใจของผู้ชาย” ขณะที่อาหารคุณภาพเลวและปริมาณที่บริโภคอาจยังคงเป็นปัญหาอยู่ แต่ถือว่าสำคัญน้อยกว่าความจำเป็นในการตรวจวัดระดับความดันโลหิต ระดับโคเลสเตอรอล และระดับน้ำตาลในเลือดมาก วิธีป้องกัน ผู้ชายสามารถลดความเสี่ยงจากอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการไม่สูบบุหรี่ มีความกระฉับกระเฉงทางกายภาพ บริโภคอาหารที่อุดมด้วยไขมันดี และดูแลสุขภาพจิตของพวกเขา ดร.คอลคูฮอนแนะนำว่า “ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปและอีกสองสามปีหลังจากนั้นคือ

Read More