Home > Green Concept

PTTOR จับมือ IRPC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ “Green Concept” ในร้านคาเฟ่ อเมซอน

PTTOR จับมือ IRPC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ “Green Concept” ในร้านคาเฟ่ อเมซอน ด้วยเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในร้านต้นแบบ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTOR ร่วมกับ นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยออกแบบตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในร้านที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Green Concept” ด้วยภารกิจสำคัญของ IRPC คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Green ABS

Read More