Home > Museums

Right Man to Right Job อนาคตศูนย์การเรียนรู้ในไทย?

 พัฒนาการศูนย์การเรียนรู้ในไทยช่วง 10 ปีหลังท่ามกลางการขับเคลื่อนของสังคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ที่เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตกลายเป็นอวัยวะลำดับที่ 33 ของใครหลายคน ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นทำได้ง่ายแทบจะทุกที่ ทุกเวลา แต่จะมีสักกี่คนที่อ่านข้อมูลเหล่านั้นตั้งแต่อักษรตัวแรกจนตัวสุดท้ายของบรรทัด  ย้อนหลังไปราว 10 ปี ประเทศไทยมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งทำให้บรรยากาศในการเดินเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนไปจากความทรงจำเดิมที่เคยมีในวัยเด็ก จากที่ต้องไปยืนอ่านข้อมูล หรือฟังเจ้าหน้าที่บรรยายอย่างเดียว คงต้องปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เมื่อเทคนิคหรือ Multimedia ต่างๆ ถูกนำมาใช้ในการศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้  TK Park และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด นับเป็นศูนย์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ผสมผสาน ความเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งแนวเก่าแนวใหม่ ได้อย่างลงตัวและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ Right Man ไร้ท์แมน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ให้บริการอุตสาหกรรม MICE อย่างครบวงจรให้บริการออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 สาขาบริการ กลุ่มงาน Events ที่รับผิดชอบงานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา  กลุ่มงาน Exhibitions งาน Expo งานนิทรรศการ กลุ่มงาน Interiors ออกแบบตกแต่งภายในสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ  กลุ่มงาน

Read More