Home > โลตัส พระราม 4

โลตัส พระราม 4 เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนเขตคลองเตยแล้ว

โลตัส จับมือกรุงเทพมหานคร สนับสนุนพื้นที่ห้างโลตัส สาขาพระราม 4 เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตคลองเตย เริ่มเปิดให้บริการวันแรก 4 พฤษภาคม 2564 คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้วันละประมาณ 1,000 คน และฉีดเป็นระยะเวลา 10 วัน ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดคือวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับวัคซีน โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับบัตรคิวจากประธานชุมชน โดยสำนักงานเขตคลองเตยเป็นผู้บริหารจัดการการแจกบัตรคิวในชุมชน จุดบริการฉีดวัคซีนโลตัส สาขาพระราม 4 มีการจัดการโดยเว้นระยะห่างทางสังคมและจำกัดจำนวนผู้เข้ารอรับวัคซีนในแต่ละครั้ง โดยกระบวนการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับบริการจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงจะได้รับการฉีดวัคซีน จากนั้นทำการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ และฉีดวัดซีน หลังจากนั้นให้นั่งพักเพื่อสังเกตอาการ ก่อนเดินทางกลับ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ โลตัส และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก true มาไว้บริการตลอดระยะเวลาที่มีการฉีดวัคซีน 10 วัน นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

Read More