Home > โลกดิจิทัลปลอดภัย

‘ช้อปปี้’ ผนึกกำลังภาครัฐ ปั้นโลกดิจิทัลปลอดภัย ด้วยแคมเปญ ‘ช้อปสินค้าปลอดภัย มั่นใจมี มอก.’

‘ช้อปปี้’ ผนึกกำลังภาครัฐ ปลุกปั้นโลกดิจิทัลปลอดภัย เสริมประสบการณ์ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างมั่นใจ สร้างสื่อกลางบรรทัดฐานทางการค้า และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของช้อปปิ้งออนไลน์ ร่วมกับ ‘สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม’ และ ‘ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ร่วมมือกับสองเครือข่ายภาครัฐ ‘สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)’ และ ‘ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส. ตร.)’ มุ่งสร้างโลกดิจิทัลปลอดภัยด้วยการส่งเสริมการซื้อขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้มีความรัดกุมและจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ริเริ่มด้วยแคมเปญ ‘ช้อปสินค้าปลอดภัย มั่นใจมี มอก.’ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ให้เป็นไปตามที่สมอ. กำหนด พร้อมเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์กับหลากหลายช่องทางการร้องเรียนคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ของ ศปอส. ตร ตลอด 24 ชั่วโมง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้งานชาวไทยที่เลือกทำการซื้อขายบนช้อปปี้ ‘ช้อปปี้’ เดินหน้าทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเสริมพลังรากฐานของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้แข็งแกร่ง โดยการผนึกกำลังระหว่างช้อปปี้กับ สมอ. และ ศปอส. ตร. ครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วยจรรยาบรรณอันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมร่วมระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยงอย่างครบองค์รวม ทั้งการวางระบบการกำกับดูแล การพัฒนาแผนป้องกัน รวมถึงกระบวนการสนับสนุนที่เหมาะสม ‘ช้อปปี้’ ขยายขีดความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้า มอก.

Read More