Home > โรงแรม 5 ดาว

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้างพลังใจสู้ภัยโควิด-19 “Serve to Safe” ผนึกกำลังเชฟอาสาสมัครยอดฝีมือจากโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 แห่ง รังสรรค์มื้อพิเศษเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้าน

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้างพลังใจสู้ภัยโควิด-19 ผ่านโครงการการกุศลสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 “Serve to Safe” ผนึกกำลังเชฟอาสาสมัครยอดฝีมือจากโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 แห่ง รังสรรค์มื้อพิเศษเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้าน เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ตระหนักถึงสถานการณ์ยากลำบากที่เกิดขึ้น จากวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนต้องปรับวิถีการใช้ชีวิต ธุรกิจและกิจการต่างๆ มีความจำเป็นต้องปิดดำเนินการชั่วคราว และประสบปัญหารายได้ลดลงไปจนถึงขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้การสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง การสร้างรายได้เพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางธุรกิจร้านอาหาร จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนให้สังคมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน AWC จึงได้จัดโครงการการกุศล “Serve to Safe” เสิร์ฟอาหารมื้อพิเศษจากการผนึกกำลังเชฟอาสาสมัครยอดฝีมือ 10 ท่านจากโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 แห่ง จากหลากหลายเครือโรงแรม ภายใต้

Read More