Home > โรงแรมบูติก

เคทีซีผนึกบางกอกแอร์เวย์สและมาสเตอร์การ์ด จัดยิ่งใหญ่โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ครั้งที่ 4 “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)”

 เคทีซีผนึกสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมาสเตอร์การ์ด จัดโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย พร้อมปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colours of Thai” เน้นสีสันที่หลากหลายของความเป็นไทย ทั้งในด้านการบริการ การนำวัตถุดิบไทยๆ มาประยุกต์ และการเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  สำหรับการประกวดในครั้งนี้จะเฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกขนาด 3 - 80 ห้อง จากทั่วทุกภูมิภาค ที่มีคุณภาพโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และแนวคิดและวัฒนธรรม แบ่งระดับรางวัลเป็น 3 ขนาด คือ S Collection (3-20 ห้อง) / M Collection (21-50 ห้อง) และ L Collection (51-80 ห้อง) รวมทั้งแบ่งเขตการประกวดตามที่ตั้งเป็น

Read More