Home > โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

‘BGRIM’ ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม ขนาด 677 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในอาเซียน

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม สำเร็จตามเป้าขนาด 677 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในอาเซียน โตอีก 31% รับรู้รายได้ทันที บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ เติบโตตามเป้าเดินหน้าทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในช่วง 3-13 มิถุนายน ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขนาดรวม 677 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วเติบโตอีก 31% เริ่มรับรู้รายได้ทันที นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ‘BGRIM’ เปิดเผยว่า โครงการ DAU TIENG 1 และ DAU TIENG 2 (DT1&2) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 420 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนได้เปิดจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่

Read More

BGRIM ลงนามแล้ว สัญญาซื้อขายหุ้นโชลาร์เวียดนาม 257 เมกะวัตต์

BGRIM เดินสายลงทุนเวียดนาม ล่าสุดส่งบริษัทย่อยลงนามสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ขนาด 257 เมกะวัตต์ มูลค่าซื้อขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรวมจำนวน 35.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาซื้อขายไฟถึง 20 ปี กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 30 มิถุนายน 62 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ระบุว่า ตามที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัทย่อยในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 257 เมกะวัตต์ นั้น ล่าสุด วันที่ 16

Read More