Home > แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

เปิดมุมมองเศรษฐกิจกับ AA&P เตรียมความพร้อมต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ “AA&P” เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย ปี 2566 พร้อมแนวทางรับมือต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คุณธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน กลุ่มบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2565 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในระยะฟื้นตัวและยังคงมีความเปราะบางอยู่ ทำให้มีความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ สภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยในระยะที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลาย 10 ปี รวมถึงแนวโน้มปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกในจังหวะนี้เป็นช่วงที่เปราะบางมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในกรอบที่ 4.5-4.75% ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ

Read More

“AA&P” วางทิศทางธุรกิจบนความแตกต่าง มุ่งสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ อย่างเนื่อง

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส “AA&P” เดินเกมรุกต่อเนื่อง ประกาศมุ่งสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ บนความแตกต่าง หวังช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการครบทุกมิติ ผ่านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในตลาดทุน อาทิ การเสนอขายตราสารหนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (“AA&P”) เปิดเผยว่า AA&P ยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ภายใต้การนำระบบดิจิทัลและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ “สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และถือว่าเป็นปีที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจบริษัทที่จะก้าวข้ามไปสู่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ เราวางรากฐานความแตกต่างด้วยการออกแบบและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ การวางโครงสร้างการเข้าทำรายการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดและรวดเร็วอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมในตลาดทุนให้กับลูกค้า เป็นต้น” ทั้งนี้ บริษัทฯ

Read More