Home > แสตมป์ ครบ 88 พรรษาราชินี

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ 2 ชุดสำคัญของปวงชนชาวไทย พร้อมจำหน่าย 5 ธ.ค. นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดจำหน่ายแสตมป์ 2 ชุดสำคัญ ได้แก่ ชุดครบรอบ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถประทับนั่งในฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่คนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและที่ชื่นชมของชาวโลก เบื้องหน้ามีแจกันปักดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ พื้นหลังสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จำหน่ายในราคาดวงละ 9 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท พร้อมด้วยแสตมป์ชุดวันชาติ ที่นำเสนอภาพธงชาติไทยผืนใหญ่ที่กางบนอัฒจันทร์เชียร์กีฬา เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งเพื่อให้ตรงกับวันชาติที่เปลี่ยนจากวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำหน่ายในราคาดวงละ 5 บาท (เต็มแผ่น 10

Read More