Home > เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

‘One Bangkok’ โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ได้ทำพิธียกเสาเอกโครงการ ‘One Bangkok’ (วัน แบงค็อก) ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 120,000 ล้านบาท หลังจากที่โครงการได้ผ่านการอนุมัติการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทีซีซี และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในทุกมิติ เพราะนอกจากจะเป็นการเริ่มเดินหน้าการก่อสร้างโครงการ ‘One Bangkok’ (วัน แบงค็อก) แล้ว

Read More