Home > เพิ่มทักษะ

โควิดอยู่นาน กับทักษะที่เพิ่มขึ้น

เป็นเวลา 1 ปีกว่า ที่เราได้เผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากความพยายามที่จะเอาชนะและหยุดยั้งเชื้อไวรัสที่ว่า กลายเป็นว่ามนุษย์โลกต้องเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อที่จะอยู่กับโควิดให้ได้ โดยเป้าหมายหลักอยู่ที่การเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องยอมรับว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้เชื้อร้ายยังไม่หมดไป แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ หลายคนอาศัยจังหวะนี้เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเอง มาดูว่ากัน ทักษะไหนบ้างที่เราจะเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เริ่มจากทักษะง่ายๆ ใกล้ตัว ทักษะด้านเกษตร ปลูกต้นไม้ เพาะขยายพันธุ์ไม้ หลายคนอาจเริ่มเรียนรู้ทักษะด้านนี้จากความชอบ หรือเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บ้างก็ใช้การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ แน่นอนว่า ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ นอกจากจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้แล้ว ยังช่วยให้เราได้รับอากาศที่สดชื่นขึ้น ขณะที่หลายคนใช้ทักษะด้านนี้ต่อยอดในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในกลุ่ม ไม้ใบ ไม้ฟอกอากาศ ไม้ด่าง ที่ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนัก เพียงแค่ทำความเข้าใจถึงลักษณะของสายพันธุ์นั้นๆ นับว่าเป็นทักษะที่สามารถสร้างเงินแสน หรืออาจถึงเงินล้านได้ภายในเวลาไม่นาน ทักษะการลงทุน บางคนมีความสนใจด้านการลงทุนอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง ห้วงยามนี้ดูเหมาะเจาะที่จะเรียนรู้ และค้นหาข้อมูลสำหรับการลงทุนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง Cryptocurrency ที่เริ่มมีบทบาทในชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม แม้บางบริษัทจะมีผู้แนะนำการลงทุนคอยให้คำปรึกษา แต่ปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจส่งผลต่อค่าเงินและการลงทุนเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจเสี่ยงต่อภาวะสงคราม

Read More