Home > เที่ยวด้วยกัน

สยามอะเมซิ่งพาร์ค เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เติมความสุขให้คนไทย

สยามอะเมซิ่งพาร์ค เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในประเทศ โดยสยามอะเมซิ่งพาร์คร่วมเติมความสุขสุดสนุกให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พักโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และนำ E-Voucher สิทธิ์ที่ 2 มาท่องเที่ยวที่สยามอะเมซิ่งพาร์คเลือกซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคา 500 บาท (จากปกติ 900 บาท) จ่ายเพียง 300 บาท /บัตรซูเปอร์พาส (Super Pass) ราคา 1,200 บาท รับเครดิตวงเงินฟรี 1,200 บาท พร้อมรับสิทธิ์พาผู้ติดตามรวม 3 ท่านซื้อบัตรลดเหลือคนละ 200 บาท จ่ายเพียง 720 บาท/เด็กที่มีความสูง 100-130 ซม.ซื้อบัตร Kid Adventure Pass ราคา 150 บาท จ่ายเพียง 90

Read More