Home > อุษณา จันทร์กล่ำ

หนี้พุ่งเบรกนักชอป เมื่อสภาพคล่องเข้าขั้น “แย่”

หนี้ครัวเรือนยังเป็นปัญหารุนแรงและสาหัสมากขึ้นหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักส่งผลให้ผู้คนขาดรายได้ หรือรายได้หดหายไปนานเกือบปี ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาระบุว่า ไตรมาส 1 ของปี 2564 ยอดหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงไปถึง 14.1 ล้านล้าน เท่ากับ 90.5% ของ GDP ส่งผลให้ตัวเลขหนี้เสีย (NPL) ในไตรมาส 2 สูงขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากและทำให้เกิด NPL คือ 1. กลุ่มค้าส่งและค้าปลีก จำนวน 127,338 ราย 2.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 121,150 ราย 3. กลุ่มการบริโภคส่วนบุคคล 150,369 ราย 4. กลุ่มที่อยู่อาศัย 94,250 ราย ด้านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินครัวเรือนไตรมาส 1 ปี 2564 ที่เพิ่มสูงขึ้น 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่น่าสนใจคือ

Read More