Home > อาการปวดหลัง

บอกลาอาการปวดหลัง … ไม่ยาก

 Column: Well – Being กล่าวกันว่า หนึ่งในอาการร่วมมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวออสเตรเลียต้องไปพบแพทย์คือ อาการปวดหลัง ชาวออสซี่ราวร้อยละ 70 – 90 ล้วนเคยทุกข์ทรมานจากอาการปวดหลังจากสาเหตุอันหลากหลาย ตั้งแต่ปัญหาการทรงท่า (postural problems) บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเสื่อม กระดูกพรุน อายุที่มากขึ้น สุขภาพไม่แข็งแรง หรือการทำงานที่ทำให้กระดูกสันหลังทำงานหนัก ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว เราส่วนใหญ่มักมีความรู้พื้นฐานว่า การทำหรือไม่ทำอะไรแล้วจะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อกระดูกสันหลังของเรา แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ทำให้คุณเกิดอาการปวดหลังอย่างไม่คาดคิด แต่มีวิธีแก้ไขหรือเยียวยาได้เช่นกัน ปวดหลังเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่แล้วอาการปวดหลังมักหายเองได้ หรือถ้าไม่หายก็มีหลากหลายวิธีที่ช่วยให้คุณบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ ดังนั้น การที่ได้รู้ว่าเรามีหลายวิธีในการจัดการกับความเจ็บปวดย่อมช่วยได้มาก ขณะที่ความวิตกกังวลรังแต่จะทำให้ปัญหาเลวร้ายลง ศาสตราจารย์ Paul Hodges University of Queensland School of Health and Rehabilitation Sciences อธิบายว่า “ความเจ็บปวดเกิดขึ้นจากการที่ระบบประสาทของคุณแปลความข้อมูลที่ได้รับจากร่างกาย ระบบประสาทสามารถทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นหรือน้อยลงนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ถ้าคุณวิตกกับอาการปวดหลังมาก สถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลง” ให้จำไว้ว่า

Read More