Home > สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว. บุกตลาดสินค้าอาหาร-เครื่องดื่ม ที่เซี่ยงไฮ้

สกว. นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกที่นครเซี่ยงไฮ้ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการให้มีช่องทางจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมของต่างชาติ เลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแนะนำจดเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันการเลียนแบบ ขณะที่กงสุลชี้ช่องทางเปิดตลาดใหม่ผ่านเว็บชื่อดัง รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House ได้รับเชิญจากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่สุดในเอเชีย “SIAL CHINA 2017” ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 โดยงานดังกล่าวถือเป็นงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จัดขึ้นมากว่า 17 ปี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 80,000 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก สกว. จึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและต้องการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำวิจัยร่วมกับชุดโครงการไปทดลองตลาดดังกล่าว และทดสอบตลาดให้ผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนากับตลาดเป้าหมาย หากตลาดยังไม่ตอบรับจะได้ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโครงการ รวมถึงการแสวงหาและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อนำมาแนะนำผู้ประกอบการของไทย ผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่ายและทดลองตลาดในครั้งนี้มี 5 บริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเสร็จแล้ว 3

Read More