Home > สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

แกร็บเปิดตัวโครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” สร้างโอกาสให้กับผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน

แกร็บเปิดตัวโครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสให้กับผู้มีอุปสรรคทางการได้ยิน เนื่องในโอกาสสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี 2562 แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัวโครงการ “Break The Silence – เพราะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่เสียง” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เนื่องในโอกาสสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายนนี้ เพื่อมุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนคนหูหนวกและผู้ที่มีอุปสรรคทางการได้ยินให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตอกย้ำความเชื่อมั่นของแกร็บที่ว่า คนทุกกลุ่มสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างรายได้และอิสรภาพทางการเงินผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แกร็บได้เปิดตัวโครงการ “Break The Silence” ครั้งแรกในประเทศมาเลเซียในปี 2561 และได้ขยายโครงการดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ปัจจุบัน มีพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นคนหูหนวกจำนวนมากกว่า 600 คนที่สามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บใน 4 ประเทศ โดยแกร็บมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในกลุ่มดังกล่าวเป็น 2 เท่าภายในปีหน้า นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ

Read More