Home > สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.เพชรบุรี

โออาร์ เปิด “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกของภาคใต้ มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

โออาร์ เปิด “โครงการไทยเด็ด” แห่งแรกของภาคใต้ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.เพชรบุรี มุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด” ร่วมกับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท

Read More