Home > ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม

แพลทินัม จับมือผู้ประกอบการร้านค้า รวมพลังสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จับมือผู้ประกอบการร้านค้า และสำนักงานเขตราชเทวี รวมพลังสามัคคี สร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค ยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระรอกใหม่ในปัจจุบัน สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงาน พร้อมด้วยสำนักงานเขตราชเทวี จับมือรวมพลัง เดินหน้ายกระดับคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน แบบเข้มข้นการ์ดไม่ตก เพื่อสร้างชุมชนปลอดเชื้อโรค และตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า ด้วยการปรับเวลาเปิดปิดศูนย์ เพื่อทำ Deep Cleaning ร่วมมือกันทำความสะอาดเชิงลึกทุกวัน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ชุมชน เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด ล่าสุด นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวบุษมาพร ชัยวาณิชยา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

Read More