Home > ศุภจี สุธรรมพันธุ์

ดุสิตธานี ติดอันดับ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน-พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสเพิ่มความแข็งแกร่ง

ดุสิตธานี ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 683 แห่ง ขณะที่ผู้บริหารระบุ “ดุสิตธานี” พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สามารถเดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งการลงทุนในธุรกิจอาหารและการเปิดตัวโรงแรมใหม่ภายใต้แบรนด์ “อาศัย” นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “ดุสิตธานี” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินบริษัทจดทะเบียนจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศจำนวน 683 แห่ง

Read More

‘ดุสิตธานี’ เผยรายได้ไตรมาส 1/2561 เติบโต 12.5% ระบุ 3 เดือนแรกผลงานตามเป้า-พร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง 3 ยุทธศาสตร์

ดุสิตธานีเผยรายได้ไตรมาสแรกปีนี้เติบโต 12.5% จากปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 85% ระบุปัจจัยสำคัญมาจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น เผยช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ แผนการดำเนินงานถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งการลงทุนในธุรกิจอาหาร ด้วยการจัดตั้งบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด การเข้าลงทุนใน NRIP ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และการเปิดตัวโรงแรมแบรนด์ “อาศัย” (ASAI) เจาะกลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียล ตอกย้ำเดินตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ทั้งสร้างสมดุลให้ธุรกิจ กระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตของรายได้ พร้อมปักหมุดสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งทั้งกำลังคน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ การจัดโครงสร้างทรัพย์สิน และการจัดโครงสร้างทางการเงิน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,698 ล้านบาท

Read More