Home > วรรณวีรา รัชฎาวงศ์

TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum

ESG ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คืออนาคต TMA ชวนองค์กรเจาะลึกลดเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Sustainability Forum 26 ต.ค.นี้ เมื่อ ESG – Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) กลายเป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุนและสังคมต่างคาดหวัง องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เตรียมเปิดเวทีงาน Sustainability Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Mitigating Risks, Finding Opportunities - ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ งาน Sustainability

Read More