Home > มาตรฐาน SHA Plus+

เซ็นทรัล ภูเก็ต พร้อมเต็มที่ เดินหน้าหนุน ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ การันตีมาตรฐาน SHA Plus+

เซ็นทรัล ภูเก็ต พร้อมเต็มที่ เดินหน้าหนุน ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ การันตีมาตรฐาน SHA Plus+ สะอาด ปลอดภัย และมีพนักงานได้รับวัคซีนเกิน 85% ย้ำ ผู้นำต้นแบบศูนย์การค้าปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ภูเก็ต ก.ค.นี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ตอกย้ำการเป็นผู้นำต้นแบบศูนย์การค้าปลอดภัย รับมอบมอบเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus+ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด-19 และมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)’ กระตุ้นความเชื่อมั่น รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจองโรงแรมและใช้บริการสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน SHA Plus+ ใน 14 วันแรกเท่านั้น ซึ่งภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนางสาวฐาปนีย์

Read More