Home > ผ้ามัดหมี่

ผ้าไทย เทรนด์สวยร่วมสมัย คุณค่าแห่งการถักทอ

  “สมัยก่อนไม่มีร้านขายผ้าไหม ต้องไปดูตามหมู่บ้าน หรือร้านขายข้าวสารเพราะชาวบ้านมักจะนำผ้าไปแลกเป็นข้าวสาร” เรื่องเล่าจากการจัดเสวนา “เปิดกรุ ทะลุตู้ ดูผ้ามัดหมี่แสนรัก แสนหวง” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ และนักสะสมผ้ามัดหมี่ร่วมพูดคุย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ “มัดหมี่” สายสัมพันธ์แห่งเอเชีย ที่จัดขึ้นตั้งแต่ 16 สิงหาคม - 25 กันยายน 2559 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เทรนด์การนุ่งผ้าไทยในชีวิตประจำวันกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดี ซึ่งเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองร่วมรณรงค์ “แต่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น” เพื่อสนับสนุนให้เป็นต้นแบบในการแต่งกายด้วยผ้าไทยกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ผ้าซิ่นนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของหญิงไทยในสมัยโบราณ การทอผ้าเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิงซึ่งมีหน้าที่ทอผ้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้เป็นแม่จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการทอผ้านั้นจะใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีต่างๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงจึงเป็นเสมือนการแสดงฝีมือของตนให้ปรากฏ นอกจากนี้ ผ้าซิ่นของไทยมักจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะ 1. ผ้าซิ่นสำหรับใช้งานทั่วไป มักจะไม่มีลวดลายมากนัก ทอด้วยผ้าฝ้ายหรือด้ายโรงงาน (ในสมัยหลัง) อาจใส่ลวดลายบ้างเล็กน้อยในเนื้อผ้า 2. ผ้าซิ่นสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษมักจะทอด้วยความประณีตเป็นพิเศษ มีการใส่ลวดลาย สีสันงดงาม และใช้เวลาทอนานนับแรมเดือน ขนาดและลักษณะของผ้าซิ่นนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือ รสนิยม

Read More