Home > ประกันชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งแคมเปญโฆษณาใหญ่ระดับโลก “Being a woman shouldn’t be a risk” ตอกย้ำความคุ้มครองที่เท่าเทียม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งแคมเปญโฆษณาใหญ่ระดับโลก “Being a woman shouldn’t be a risk” หรือ “เป็นผู้หญิง ไม่ควรต้องเสี่ยง” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านความคุ้มครองที่เท่าเทียม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบริษัทประกันชีวิต และสุขภาพ เปิดตัว แคมเปญโฆษณาใหม่ระดับโลก “Being a woman shouldn’t be a risk” หรือ “เป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง” ซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาแรก ภายใต้แคมเปญใหญ่ Why should the future be a risk? หรือ “อนาคต…ทำไมต้องมีความเสี่ยง” โดยกลุ่มแอกซ่าได้เปิดตัวแคมเปญดังกล่าวพร้อมกันทั่วโลก เพื่อแสดงจุดยืนของแบรนด์ และสะท้อนความหมายที่ลึกซึ่งของเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่จะ “เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป” และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านความคุ้มครองที่เท่าเทียม คุณบุปผาวดี โอวรารินท์

Read More

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” ไทยประกันชีวิตตอกย้ำแบรนด์ที่เชื่อในการทำความดี เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” พร้อมต่อยอดจัดกิจกรรม “Forward for Love ส่งรักให้น้อง” รับบริจาคสิ่งจำเป็นเพื่อการศึกษา ส่งมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า แบรนด์ไทยประกันชีวิตนับเป็นแบรนด์ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม โดยเป็นแบรนด์ที่เชื่อในเรื่อง “การทำความดี” อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคม เห็นได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง อาทิ Unsung Hero หรือแคมเปญ Thai Good Stories ขณะเดียวกันบริษัทฯ เชื่อว่าคนไทยยังเชื่อมั่นในการทำความดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนไทยในเรื่องของน้ำใจ ในปีนี้บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “เชื่อในความดี” เพื่อค้นหาคำตอบของการทำความดี ความหมายของคุณค่าชีวิต

Read More

ไทยประกันชีวิตยืนยันฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

ไทยประกันชีวิตยืนยันฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ไทยประกันชีวิตยืนยันฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โชว์เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฏหมายอยู่ที่ 334% สูงกว่าอัตราที่ คปภ. กำหนด เงินสำรองกว่า 380,000 ล้าน ยันไม่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สามารถบริหารจัดการสินไหมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการจ่ายสินไหมปี 62-64 ใกล้เคียงกัน นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance : TLI) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” ในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคล การดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ขณะเดียวกันฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีความแข็งแกร่งมาก ณ วันที่ 30

Read More

ไทยประกันชีวิตยื่นไฟล์ลิ่งเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทยประกันชีวิตยื่นไฟล์ลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีคุณภาพ เสริมศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านองค์กรรองรับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณปี 2565 ซึ่งจะเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการทำ

Read More

ไทยประกันชีวิต ชวนลูกค้าฟิตรอบด้าน ผ่านแคมเปญ “30 วัน ทำดีกับตัวเองและสังคม”

ไทยประกันชีวิต จัดแคมเปญ “30 วัน ทำดีกับตัวเองและสังคม” ชวนลูกค้าไทยประกันชีวิตฟิตทั้งกายและใจอย่างรอบด้าน ส่งหลักฐานการทำความดีทั้งต่อตนเองและสังคม ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต รับฟรีโค้ดส่วนลดจาก Tops Online ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2564 นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions โดยมีเป้าหมายในการดูแลลูกค้าในทุกมิติบนแนวคิด Circle of Wellness ทั้งการดูแลและส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ให้กับลูกค้า การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน รวมถึงการสร้างคุณค่าและความสุขในการใช้ชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีแบบครบรอบด้าน พร้อมร่วมสร้างคุณค่าให้ชีวิตผ่านการทำความดีให้กับตนเองและสังคม บริษัทฯ จึงจัดแคมเปญ “30 วัน

Read More

ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน

ไทยประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ www.thailife.com ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ชี้ลูกค้าที่เริ่มสัญญาตั้งแต่มกราคม 63 เป็นต้นไป ต้องยื่นความประสงค์ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยตระหนักถึงการดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านตามแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric โดยในช่วงต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2563 และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ และยินยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอม (Consent Form) ให้บริษัทฯ

Read More

อาคเนย์ เสิร์ฟประกันชีวิตออนไลน์ ซื้อ-จ่าย-จบ มอบรายได้เบี้ย 1% หนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

อาคเนย์ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด เสิร์ฟกรมธรรม์ประกันชีวิตออนไลน์ ซื้อ-จ่าย-จบ พร้อมมอบเบี้ยประกัน 1% สมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 แพทยศาสตร์ จุฬาฯ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาคเนย์ห่วงใยคนไทยเดินหน้าตอบแทนสังคมด้วยการแบ่งปันรายได้ทุก 1% จากธุรกิจประกันชีวิตในโครงการประกันชีวิตออนไลน์ ซื้อ-จ่าย-จบ สมทบเข้ากองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาได้มีทุนในการดำเนินงานเพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยคนไทยอย่างยั่งยืน” สำหรับโครงการนี้เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อลูกค้า และตัวแทน เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำให้การเข้าถึงการประกันเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ออนไลน์ ซื้อ-จ่าย-จบ ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน เพียงเลือกแบบประกันที่ใช่ ตอบโจทย์แผนความคุ้มครองในแบบที่เป็นคุณ พร้อมรับกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายใน 10 นาที ได้ทุกที่ทุกเวลา “อาคเนย์ได้เริ่มเปิดให้บริการวางแผนทางการเงินและซื้อประกันออนไลน์ง่ายๆ ให้กับกลุ่มบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าและให้ความคุ้มครองครอบคลุม สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตผ่านประกันออมทรัพย์ ประกันบำนาญเพื่อการลดหย่อนภาษีประจำปี และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read More

“เจพี ประกันภัย” เปิดแพลตฟอร์มใหม่ ‘JP Connect’ เว็บไซต์ออนไลน์แหล่งรวมสินค้าประกันครบจบที่เดียว

“เจพี ประกันภัย” ยกระดับการขายประกันผ่านออนไลน์รับ New Normal เปิดแพลตฟอร์มใหม่ ‘JP Connect’ เว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าประกันครบจบในที่เดียว รับกรมธรรม์ได้ทันใจภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดตัว “ประกันภัยไข้เลือดออก” รุกตลาดช่วงฤดูฝน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 100 บาทต่อปี นางสาวศศิวิมล ลักษณ์อำนวยพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กำกับและดูแลฝ่าย Marketing Innovation บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และความปกติวิถีใหม่ (New Normal) จะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาสนใจการซื้อขายบนออนไลน์กันมากขึ้น โดยผู้ขายเองมีการปรับกลยุทธ์ทางการค้าด้วยการจัดทำระบบออนไลน์หรือเดลิเวอรี่รับการบริการสินค้าที่สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค เจพี ประกันภัย จึงได้ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจโฟกัสการทำงานบนอินชัวร์เทค (Insurtech) ด้วยการยกระดับไปสู่การขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการให้บริการสินไหมแบบออนไลน์ โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า ‘JP Connect’ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อไปหาลูกค้าของบริษัท รวมไปถึงให้กับ Synergy Group

Read More

ไปรษณีย์ไทย จับมือไทยประกันฯ เปิดตัวเบี้ยประกันสุดแจ๋ว “ไทยโพสต์ พีเอ” ตั้งเป้าดึงคนไทยเข้าถึงประกันผ่านเครือข่ายปณท

ไปรษณีย์ไทย จับมือไทยประกันฯ เปิดตัวเบี้ยประกันสุดแจ๋ว “ไทยโพสต์ พีเอ” ตั้งเป้าดึงคนไทยเข้าถึงประกันผ่านเครือข่ายปณท 1.2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยประกันชีวิต เปิดตัวประกันอุบัติเหตุ “ไทยโพสต์ พีเอ (ไมโครอินชัวรันส์)” แผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 500 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยได้เลือกซื้อประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อประกันภัยผ่านไปรษณีย์ไทยได้ เพียงยื่นบัตรประชาชนและกรอกใบสมัครฯ พร้อมชำระเบี้ยประกัน ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 12,000 แห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นโอกาสที่จะให้คนไทยได้เข้าถึงการทำประกันภัยอย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว โดยนำจุดแข็งด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนไทยได้เลือกซื้อประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ด้วยตนเอง จึงได้เดินหน้าขยายความร่วมมือกับ บริษัท

Read More

SCBLIFE ประกาศความสำเร็จปี’62 เติบโตก้าวกระโดด หลังผนึกกำลัง FWD ยอดเบี้ยประกันรับปีแรกโต 141% ทะลุกว่า 8 พันล้านบาท

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE บริษัทในเครือกลุ่มเอฟดับบลิวดี ประกาศผลประกอบการปี’62 เติบโตอย่างก้าวกระโดดยอดเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) โต 141% แตะ 8.16 พันล้านบาท ผลจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งด้านประกันชีวิตที่ใหญ่สุดในเอเชียอาคเนย์กับธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มเอฟดับบลิวดี พร้อมประกาศความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปี’63 ชูกลยุทธ์ “Transformation” ปรับการบริหารองค์กรเต็มรูปแบบ 3 ด้าน 1.ปรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโฉมใหม่ (Product Repositioning) 2.ปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Operations Transformation) และ 3.ปรับเปลี่ยนคนและวัฒนธรรมองค์กร (People & Culture Transformation) ตั้งเป้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มเอฟดับบลิวดีในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต มร. เคลิค หว่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2562 ด้วยยอดเบี้ยประกันรับปีแรก 8.16 พันล้านบาท

Read More