Home > บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่

บ้านปูฯ เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ตพลังงานสะอาด เสริมทัพด้วยเทคโนโลยี ปรับกระบวนทัพทางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจ ประกาศจัดตั้ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) มุ่งลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environment, Social and Governace) ที่สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด เสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Greener & Smarter ผลักดันให้บ้านปูฯ เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานอย่างครบวงจร นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจะขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds ซึ่งประกอบด้วย

Read More