Home > บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) (Page 2)

BGRIM ยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต 240 MW ไม่มีสะดุด! มั่นใจ SCOD ภายในปี 64 ตามแผน เตรียมย้าย BGPR1-BGPR2 ไปนิคมฯ จ.สมุทรปราการ

BGRIM ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย ยัน 2 โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 240 MW ไม่มีสะดุด! มั่นใจขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามแผน เผยอยู่ระหว่างยื่นขอย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้า “BGPR1-BGPR2” ไปนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ มั่นใจช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับพื้นที่ EEC ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัทฯอยู่ในระหว่างดำเนินการขอย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าโครงการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด (BGPR 1)และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์(ราชบุรี) 2 จำกัด (BGPR 2) กำลังการผลิตรวม 240

Read More