Home > บริษัทแสนสิริ

แสนสิริโชว์ยอดขายรอรับรู้รายได้(Presale Backlog) ทะลุแล้ว 50,000 ลบ

แสนสิริโชว์ยอดขายรอรับรู้รายได้(Presale Backlog) ทะลุแล้ว 50,000 ลบ. สูงสุดในประวัติการณ์ครองยอดรอรับรู้รายได้ เผย พฤศจิกายน โกยยอดขายสูงสุดถึง 10,000 ล้าน ทุบสถิติยอดขายสูงที่สุดที่เคยทำได้ใน 1 เดือน นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแสนสิริ สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทแสนสิริมียอดขายโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างรอรับรู้รายได้ (Presale backlog) เป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 50,000 ล้านบาท

Read More