Home > ธุรกิจครีเอทีฟอีเว้นท์

ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จับมือไร้ท์แมน ลุย CLMV ตลาดใหม่ของนักลงทุน

  ในแต่ละวันประเทศไทยมีงานอีเว้นท์กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้การเกิดใหม่ของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดอีเว้นท์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงในมือของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีเครดิตเป็นการจัดงานระดับชาติหรือระดับโลกเฉกเช่นเดิมอีกต่อไป กระนั้นทางเลือกที่มีมากขึ้น นับเป็นเรื่องดีต่อเหล่านักการตลาดและเจ้าของธุรกิจในการที่มีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการจัดอีเว้นท์สักหนึ่งครั้ง และนั่นเองที่ทำให้รายได้กระจายไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระลอกคลื่นดังกล่าวส่งผลอย่างชัดเจนต่อผู้ประกอบการอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาด ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังขาดความคงเส้นคงวา ตัวเลข GDP ที่ถูกปรับขึ้นเพียงไม่กี่จุด กำลังซื้อลดลง เงื่อนไขของผู้บริโภคมีมากขึ้น การมองหาตลาดใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่พอจะหมายมั่นปั้นมือได้ หากพิจารณาอย่างรอบด้านในห้วงเวลาที่ทุกฝ่ายต่างต้องการอนาคตที่ดีขึ้น และรวมไปถึงผลกำไรที่มากขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้ห่างไกลจากการขาดทุน  ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าภูมิประเทศแถบนั้นกำลังส่งกลิ่นหอมหวนราวกับทุ่งดอกไม้ ที่หลายธุรกิจหลากนักลงทุนกำลังให้ความสนใจ และมองหาจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถจะสร้างชื่อเสียงรวมไปถึงการดึงความสนใจจากผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ด้วย บริษัท CMO จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นผู้นำธุรกิจครีเอทีฟอีเว้นท์ครบวงจรแห่งอาเซียน ซึ่งลักษณะของธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการอีเว้นท์และสื่อสารการตลาด บริการงานด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์และไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงงานด้านธุรกิจท่องเที่ยว กระนั้นงานที่ดูจะเป็นลายเซ็นของ CMO คือ ธุรกิจ Event Supply เช่น ระบบภาพ แสง เสียง และมัลติมีเดีย ที่มีพร้อมสำหรับตอบสนองความต้องการของโชว์และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ  ขณะที่ฟากฝั่งของบริษัท Right Man จำกัด ที่ดูจะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอีเว้นท์และเอ็กซิบิชั่นแบบครบวงจร มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบที่ผสมผสานกับนวัตกรรมได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านงานพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือการที่สองยักษ์ใหญ่แห่งวงการอีเว้นท์ จับมือลงนามเซ็นสัญญาเพื่อเป็นพันธมิตร โดยมีเป้าประสงค์ในการรุกตลาดอาเซียน

Read More