Home > ดิ แอสเพน ทรี

MQDC ยกระดับมาตรฐานตลาดอสังหาฯ เมืองไทย “ดิ แอสเพน ทรี” ด้วยแนวคิด Holistic Lifetime Care ครั้งแรกในไทย

เติมเต็มความฝันอันสูงสุดของชีวิต ในสังคมคุณภาพ มีระบบการดูแลครบวงจรอย่างยั่งยืนยาวนานตลอดชีวิต บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) โครงการสำหรับผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาวที่เพียบพร้อมทั้งที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการครบครันที่ให้การบริการไปตลอดชีวิต เป็นสังคมแห่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยที่แรกของประเทศไทยและครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน MQDC ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ พิถีพิถันกับไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ ไปจนถึงการออกแบบที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้าง For All Well-Being หรือสังคมที่ทุกชีวิตบนโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นองค์กรแรกที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชิงอสังหาริมทรัพย์ RISC ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและทุกสรรพสิ่ง ภายใต้คอนเซ็ปท์ SUSTAINNOVATION จากการรวมคำว่า Sustainability + Innovation หมายถึง แนวทางหรือเทคโนโลยีเพื่อรักษาความยั่งยืนและสมดุลของทุกชีวิต ประกอบกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันไทยมีสัดส่วนผู้สูงวัย18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564

Read More