Home > คนไร้บ้าน

ไอ.พี. วัน ยกผลิตภัณฑ์ไฮยีน เสริมทัพ OTTERI และมูลนิธิกระจกเงา เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม เสริมสุขอนามัยให้คนไร้บ้าน ในงาน “วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ” ครั้งแรกในไทย!

ไอ.พี. วัน ยกผลิตภัณฑ์ไฮยีน (Hygiene) เสริมทัพ OTTERI และมูลนิธิกระจกเงา เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม เสริมสุขอนามัยให้คนไร้บ้าน ได้มีเสื้อผ้าสะอาด ปลอดภัย ในงาน "วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ" ครั้งแรกในไทย! เนื่องในวันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัดนำทีมโดย ธิติ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ร่วมกับ กวิน นิทัศนจารุกุล CEO ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ OTTERI wash & dry และมูลนิธิกระจกเงา จัดงาน "วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ" ครั้งแรกของไทย! งานนี้บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำภายใต้แบรนด์ไฮยีน, วิกซอล, วิซ, ไอวี่, แดนซ์ และโฟกัส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขอนามัยที่ดี และจุดประกายการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมโดยยกขบวนผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มจากไฮยีน(Hygiene)เป็นตัวช่วยเสริมพลังให้คนไร้บ้านได้นำเสื้อผ้าเก่ามาซัก

Read More

คนไร้บ้านกับ COVID-19 เสี่ยงทั้งติดเชื้อและอดตาย?

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดำเนินต่อเนื่องในสังคมไทย กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อทั้งการได้รับหรือติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งดูจะเป็นกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งแม้ทุกฝ่ายจะระบุว่าไม่ควรมองข้ามหรือละเลย หากแต่ในความเป็นจริง กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและปากท้องอีกด้วย แม้ว่ามูลเหตุหรือจุดเริ่มต้นของ “คนไร้บ้าน-คนไร้ที่พึ่ง-คนเร่ร่อน-คนจรจัด-คนตกงาน” อาจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคน หากแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจุบันพวกเขาถูกนิยามด้วยคำจำกัดความว่า “ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะ” ซึ่งจากข้อมูลของมูลนิธิอิสรชน องค์กรเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือคนเร่ร่อน ระบุว่าในปี 2562 กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือคนไร้บ้านรวมกว่า 4,392 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในระดับไม่ถึง 3 พันคนเสียอีก แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงหรือให้ความสำคัญเท่าใดนัก ความเป็นไปของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยป้ายรถเมล์หรือสถานที่ที่มีแสงสว่างเป็นที่พักพิง หาเลี้ยงชีพโดยการเก็บขวดหรือของเก่าขาย รับจ้าง เป็นแรงงานรายวัน หรือค้าขายทั่วไป ซึ่งในมิติของสุขอนามัยและสุขภาพพื้นฐาน ต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สุขอนามัยไม่ดีนัก เพราะต้นทุนการอาบน้ำของคนไร้บ้านสูงถึงครั้งละ 15-20 บาท เทียบเท่าอาหาร 1 มื้อ คนไร้บ้านจึงเลือกเก็บเงินไว้ซื้อหาอาหารประทังชีวิตและปล่อยให้เนื้อตัวมอมแมมจนเป็นภาพติดตา นอกจากนี้ การที่คนไร้บ้านมักอาศัยรวมกลุ่มกัน จึงง่ายต่อการระบาดของโรคติดต่อ คนไร้บ้านจำนวนมากยังเป็นวัณโรค ในบางพื้นที่สัดส่วนคนไร้บ้านที่เป็นวัณโรคสูงถึงร้อยละ 80 เรียกว่าเสี่ยงเป็นพิเศษต่อโรค COVID-19 ที่มุ่งโจมตีระบบทางเดินหายใจ ประเด็นว่าด้วยสุขภาพของคนไร้บ้านไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

Read More