Home > 2020 > ธันวาคม (Page 6)

TABBA ร่วมกับผู้ค้าแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศใช้มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ TABBA ร่วมกับผู้ค้าแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศใช้มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศความร่วมมือในการใช้ ‘มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์’ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best-Practice) สำหรับผู้ค้าออนไลน์ โดยการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้นั้น สมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณายกเลิกการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดย TABBA ชี้ว่า นอกจากการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสิ้นเชิงจะไม่สามารถป้องกันการดื่มก่อนวัยอันควร ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทย (ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคระบาดอยู่แล้ว) แต่ยังขัดกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการจะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้จัดทำมาตรฐานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางกำกับควบคุมภาคธุรกิจโดยภาคธุรกิจเอง อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์จะปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์ มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก TABBA และผู้ค้าปลีกออนไลน์อย่าง Liq9.asia และ Wine-Now.asia แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้สำหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะต่อบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เท่านั้น ไม่เป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาการดื่มอย่างเป็นอันตรายไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม พร้อมส่งเสริมจรรยาบรรณในการทำธุรกิจและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม โดยร่างมาตรฐานนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติของนานาชาติ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายแอลกอฮอล์ออนไลน์อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้ซื้อและผู้ขาย การจัดส่ง คุณลักษณะของผู้รับสินค้า สถานที่จัดส่ง การตรวจสอบและได้มาซึ่งข้อมูล และการฝึกอบรม ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย

Read More

นันยาง ธรรมดาไม่ได้! ล่าสุด X กับ หมู ASAVA ออกผ้าใบรุ่นพิเศษ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคส่งท้ายปี 63

นันยาง ธรรมดาไม่ได้! ล่าสุด X กับ หมู ASAVA ออกผ้าใบรุ่นพิเศษ พร้อมส่ง Automatic Changdao Machine เครื่องขายแตะช้างดาวอัตโนมัติ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคส่งท้ายปี 63 นันยาง บูมตลาดรองเท้าส่งท้ายปีด้วย 2 โปรเจคที่สร้างความ ‘ปัง’ แบบติดๆ กับ Nanyang Limited Edition ที่ล่าสุดขยายฐานสู่กลุ่ม Gen Y ผนึกพลังไอเดีย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์อันดับหนึ่งของไทย เปิดตัว ‘MOO x Nanyang Sneakers’ ปลุกกระแสแฟนคลับทั้ง 2 แบรนด์ให้ได้สวมรองเท้าผ้าใบ item ที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้ พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์กับกลุ่มตลาดรองเท้าแตะด้วยการสร้าง Nanyang Unofficial Store: Automatic Changdao Machine เครื่องขายรองเท้าแตะอัตโนมัติเครื่องแรกในไทย ที่สร้างกระแสห้างแตกด้วยทัพ

Read More