Home > 2015 > October (Page 2)

ถอดรหัสเลือกตั้งเมียนมา “ประชาธิปไตยแบบมีวินัย”

 โฉมหน้าทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกของไทย ในนามเมียนมา กำลังเข้าสู่ห้วงเวลาที่น่าสนใจติดตาม ซึ่งอาจเป็นการกำหนดบทบาทและทิศทางการขับเคลื่อนประเทศบนหนทางประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่ง การเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองจากประชาคมนานาชาติว่าจะดำเนินไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้อาจเป็นเพียงแนวคิดอุดมคติ เพราะในความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนผ่านตาม Roadmap to Discipline-flourishing Democracy ของเมียนมาที่ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2003 ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความไม่แน่นอนอยู่พอสมควร เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นเสมือนเครื่องหมายของการกระชับอำนาจของฝ่ายทหารในการรักษาอำนาจไว้ก็คือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ระบุให้มีการแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนที่มากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกที่พึงมี โดยสมาชิกแต่งตั้งเหล่านี้มีสิทธิที่จะยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายทหารเป็นผู้ยกร่างอีกด้วย แม้ความเป็นไปในบทบัญญัตินี้จะได้การวิพากษ์และท้วงติงจากประชาคมประชาธิปไตย แต่ฝ่ายกุมอำนาจในเมียนมา ระบุว่านี่คือการสร้างประชาธิปไตยแบบมีวินัย หรือ Discipline-flourishing Democracy ซึ่งทำให้ผลการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากจะได้รับการประเมินในมิติของความโปร่งใสและสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนเมียนมาเพียงใดแล้ว ยังต้องประเมินต่อไปอีกว่าจะสามารถมีนัยความหมายมากพอที่จะสร้างกระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ท่ามกลางพรรคการเมืองจำนวนมากถึง 91 พรรค พรรค NLD (National League for Democracy) ที่นำโดยออง ซาน ซู จี (Aung San Suu Kyi) ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญ ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น แต่นั่นก็เป็นการคาดการณ์จากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งที่เกิดขึ้นในปี 1990 ที่

Read More

TOA ดันนวัตกรรมปลุกตลาดสี มุ่งเป้ารุกอาเซียนเพิ่มรายได้

 ตลาดสีทาบ้านเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีการแข่งขันกันอย่างอย่างรุนแรงและดุเดือด ท่ามกลางแรงซื้อในตลาดที่ค่อนข้างหดตัว จากภาวะหนี้สินครัวเรือนที่ขยับขึ้นสูง และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังไม่มีสัญญาณบวก และทำให้บริษัทผู้ประกอบการต่างต้องเร่งส่งเสริมการขายช่วงท้ายปีอย่างหนักหน่วง TOA ดูจะเป็นตัวอย่างของกรณีดังกล่าวได้ดี และเริ่มกลยุทธ์การตลาดด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ TOA Note and Clean ที่เชื่อว่าจะเป็นนวัตกรรมที่นำตลาดสีให้เกิดความแปลกแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ ไปมากทีเดียว ภายใต้สโลแกน “Note & Clean เขียนได้ ลบได้” ทีโอเอ ประเมินว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการสร้างสีให้เป็นมากกว่าสี ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเด็นว่าด้วยความสวยงามหรือทนทานแบบเดิม แต่กำลังจะสร้างผนังทาสีที่ต่อเติมจินตนาการของผู้คนอีกด้วย “ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน TOA Note and Clean กำลังสร้างให้เกิดพื้นที่เชื่อมโยงและเป็นพื้นที่สื่อสารของคนได้ TOA Note and Clean จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแสดงความคิดและความสร้างสรรค์ เป็นประสบการณ์ beyond expectation” พงษ์เชิด จามีกรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุ มุมมองของ TOA เชื่อว่า “ทีโอเอ

Read More

อนุราธปุระ: ปฐมอาณาจักรแห่งลังกาทวีป

 Column: AYUBOWAN  หลังจากที่ได้กล่าวถึง Mahavamsa หรือมหาวงศ์ ให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมเดินทางย้อนประวัติศาสตร์ลังกาทวีปไปก่อนหน้านี้ หากจะไม่กล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรอนุราธปุระ ซึ่งถือเป็นอาณาจักรแรกๆ บนแผ่นดินลังกานี้เสียเลยก็ดูกระไรอยู่นะคะ อนุราธปุระได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของศรีลังกา ที่สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าปานฑุกาภัย (Pandukabhaya) ในช่วง 377 ปีก่อนคริสตกาล ท่ามกลางเขตอาณาของเจ้าครองแคว้นน้อยใหญ่ที่ต่างพยายามขยายบทบาทอิทธิพลเหนือดินแดน แต่อาณาจักรแห่งอนุราธปุระก็ถือเป็นอาณาจักรที่ทรงพลานุภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ปกครองสูงสุดของลังกาทวีปในช่วงนั้น ความรุ่งเรืองของอนุราธปุระดำเนินไปท่ามกลางความจำเริญของพุทธศาสนาอย่างยากจะแยกออกทั้งในมิติของวัฒนธรรม รูปแบบการปกครอง รวมถึงระบบกฎหมาย ซึ่งกรอบโครงความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนาเช่นว่านี้ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานที่ลังกา ที่เป็นประหนึ่งสัญลักษณ์ในอำนาจบารมีของกษัตริย์แห่งอนุราธปุระไปโดยปริยาย แต่การดำรงอยู่ของอนุราธปุระไม่ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางสุญญากาศแห่งอำนาจ หากอนุราธปุระต้องเผชิญกับการรุกรานจากอาณาจักรข้างเคียง โดยเฉพาะจากอาณาจักรในอินเดียใต้ ที่พยายามรุกคืบเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งกษัตริย์ของอนุราธปุระสามารถรบพุ่งมีชัยชนะเหนือกองกำลังจากอาณาจักรอินเดียใต้และฟื้นฟูอำนาจเหนือดินแดนได้หลายครั้ง แม้จะต้องดำเนินผ่านห้วงเวลายากลำบากแห่งสงครามกับผู้รุกราน แต่อาณาจักรอนุราธปุระก็สามารถจำเริญและดำรงอยู่ยาวนานนับเนื่องได้กว่า 1,500 ปี (377 ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศักราชที่ 1017) ซึ่งห้วงเวลาที่ยาวนานดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้อาณาจักรอนุราธปุระผลิตสร้างและส่งผ่านมรดกหลากหลายประการให้กับสังคมในยุคหลัง ความเป็นไปของอนุราธปุระซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมเกษตรกรรม ทำให้การก่อสร้างระบบชลประทาน กลายเป็นสิ่งสื่อแสดงให้เห็นความสำเร็จและก้าวหน้าของอาณาจักรโบราณแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยอ่างเก็บน้ำและระบบคลองส่งน้ำที่ช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งสามารถทำการเพาะปลูกได้ ส่งผลให้สังคมภายในอนุราธปุระเป็นไปในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพอควร เพราะนอกจากจะเพาะปลูกข้าวได้ถึงสองครั้งต่อปีแล้ว ยังเพาะปลูกอ้อย งา และข้าวฟ่าง โดยเฉพาะในเขตแห้งแล้ง ไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหาร ขณะเดียวกันก็สามารถเพาะปลูกฝ้ายเพื่อรองรับความต้องการเรื่องเครื่องนุ่งห่ม โดยผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกเป็นสินค้าควบคู่กับอัญมณี ไข่มุก เครื่องเทศ แลกเปลี่ยนกับการนำเข้าเครื่องถ้วยเซรามิก เครื่องหอม ไวน์ และผ้าไหม ที่มาจากทั้งตะวันออกกลางและตะวันออกไกล ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งทำให้อาณาจักรอนุราธปุระสามารถสถาปนาความสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศเชื่อมโยงโลกตะวันออกและตะวันตกได้อย่างไม่ลำบากนัก

Read More

บ้านปูฯ และมหิดลเปิดโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 10” สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย  นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์   ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาในฐานะประธานโครงการฯ  และรศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” หรือ Biodiversity for Environmental Development and Sustainability เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสมดุลและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน   ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่าง 12 – 19 ตุลาคมนี้ เยาวชนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

Read More

ธุรกิจสินค้าหรูมีปัญหา

 Kering เป็นกลุ่มธุรกิจสินค้าหรูของฝรั่งเศส รวบรวมแบรนด์เนมหลายยี่ห้อคือ บาลองเซียกา (Balenciaga) อีฟส์ แซงต์-โลรองต์ (Yves Saint-Laurent) บอตเตกา เวเนตา (Bottega Veneta) กุชชี (Gucci) เป็นต้น ชื่อเดิมของ Kering คือ PPR ย่อมาจาก Pinault-Printemps-La Redoute ก่อตั้งโดยฟรองซัวส์ ปิโนลต์ (François Pinault) ก่อนที่จะยกให้ลูกชายคือ ฟรองซัวส์-อองรี ปิโนลต์ (François-Henri Pinault) เป็นผู้บริหาร  PPR ประสบความสำเร็จมากจากการปลุกให้ยี่ห้อที่กำลังหลับอยู่อย่างกุชชี (Gucci) ให้กลับมาโดดเด่นบนเวทีแฟชั่น โดยมีทอม ฟอร์ด (Tom Ford) เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ทำงานร่วมกันนับสิบปี จนทอม ฟอร์ดคิดว่าตนมีอำนาจต่อรอง ทว่าผิดคาด PPR หรือ Kering ไม่เล่นด้วย ผลก็คือทอม

Read More

RC Cola ในมือชาคริต อัศววศิน

 การเปิดตัวเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้แบรนด์ RC Cola บนหน้าจอโทรทัศน์ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2558 นับเป็นการทำการตลาดในรอบ 48 ปีของแบรนด์น้ำดำที่ใครหลายคนมองว่าเป็นตำนาน  เมื่อ RC Cola ปัดฝุ่นตัวเองอีกครั้งและปล่อยสโลแกนเดิม “จิบเดียว จับใจ” ไว้เบื้องหลัง แล้วหวังสร้าง Loyalty ด้วยคำว่า “ความรู้สึกดีๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน” พร้อมกับปล่อยสปอตโฆษณาที่เสมือนการฟื้นความหลังของกลุ่มคนวัย 30 บวก  ข้อสงสัยที่ว่าทำไม RC Cola ถึงกลับมาทำการตลาดใหม่ ก่อนหน้านี้หายไปไหน และอีกหลายประเด็นทำให้ “ผู้จัดการ 360  ํ” ต้องหาคำตอบกับแบรนด์น้ำอัดลมในตำนานอย่าง RC Cola และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาในครั้งนี้มี “มือปืนรับจ้าง” ฉายาที่สื่อหลายสำนักเรียกขานผู้อยู่เบื้องหลังอย่าง ชาคริต อัศววศิน ที่ปรึกษาการตลาดอาวุโส “มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นจุดเริ่มต้น และเรามีดี มีของดีก็ควรกลับมา” ชาคริตขยายความต่ออีกว่า แบรนด์ RC Cola ไม่เคยหายไปไหน เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่ช่องทาง Traditional Trade มากกว่า

Read More

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของ RC Cola อเมริกันดีเอ็นเอ 110 ปี

 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังซบเซาและชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในไตรมาส 3/2558 ว่าอาจขยายตัวเพียง 2.8% แม้รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วก็ตาม หากแต่ตัวแปรสำคัญที่จะชี้วัดความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทยคือการส่งออก ที่มีแนวโน้มหดตัวและติดลบอย่างต่อเนื่อง กระนั้นแม้สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยโดยรวมจะไม่สู้ดีนัก หากแต่การแข่งขันของสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศยังคุกรุ่นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีคู่แข่งทั้งหน้าเก่าและใหม่ลงสนามประลองกำลัง ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณการตลาด และชั้นเชิงทางกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อจูงใจผู้บริโภค และหนึ่งในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ นั้น คงหนีไม่พ้นตลาดเครื่องดื่ม โดยเฉพาะตลาดน้ำดำซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองรองจากตลาดเครื่องดื่มประเภทนม แน่นอนว่าความหอมหวานของมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดและการแทรกตัวของคู่แข่งหน้าใหม่ที่คืบคลานเข้ามาในตลาดอย่างช้าๆ ที่อาจทำให้ผลประโยชน์ในระดับภูมิภาคถูกเบียดบังและลดทอนลง นับเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในเวลานี้ ที่ปลุก RC Cola แบรนด์น้ำอัดลมที่เว้นวรรคจากการทำตลาดมานานถึง 48 ปีให้ตื่นจากการจำศีล แม้ว่าที่ผ่านมา RC Cola จะไม่ได้หายหรือหยุดกระบวนการผลิตและจำหน่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากแต่ RC โฟกัสเพียงตลาดในระดับภูมิภาคหรือพื้นที่รอบนอกเท่านั้น และถึงตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะกลับเข้าสู่เกมอีกครั้ง เมื่อตลาดน้ำดื่มประเภทโคล่ามีมูลค่าการตลาดปี 2557 สูงถึง 44,000 ล้านบาท โดยที่อันดับหนึ่งยังคงเป็นโค้ก ที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดไปสูงถึง 50% เป๊ปซี่ 30% เอส 12% บิ๊กโคล่า 6% และน้องใหม่อย่าง RC Cola ที่เพิ่งเดินเกมรุกในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ส่วนแบ่งการตลาดไปเพียง

Read More

MAHAVAMSA: ตำนานประวัติศาสตร์แห่งลังกาทวีป

 Column: AYUBOWAN เรื่องราวความเป็นไปและเหตุบ้านงานเมืองของแต่ละประเทศ นอกจากจะดำเนินไปท่ามกลางพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุดและบ่อยครั้งที่ประวัติการณ์แห่งความเป็นมาจำเริญควบคู่กับเรื่องเล่าและตำนานที่ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ไปในคราวเดียวกันด้วย ต้นทางแห่งประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างประเทศของทั้งชาวสิงหลในศรีลังกา หรือแม้กระทั่งความจำเริญของพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป ก็ดำเนินอยู่ในบริบทที่ไม่ได้แตกต่างจากความข้อนี้มากนัก หากแต่เรื่องเล่าและตำนานความเป็นไปเหล่านี้ได้รับการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างดีให้ผู้คนในยุคหลังได้ศึกษาและสืบค้น ตำนานแห่ง Mahavamsa หรือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยว่า “มหาวงศ์” ถือเป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดฉบับหนึ่งของสังคมศรีลังกา เพราะเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลไล่เรียงผ่านห้วงเวลาที่ยาวนานมาสู่ยุคของการสร้างบ้านแปงเมืองในอาณาจักรอนุราธปุระ ที่จำเริญอยู่นับตั้งแต่ 377 ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศักราช 1017 กล่าวสิริรวมก็ถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวในช่วงกว่า 1,000 ปีของประวัติศาสตร์ศรีลังกายุคต้นไว้เลยทีเดียว ความสำคัญของมหาวงศ์ ในฐานะที่เป็นอภิมหาลำดับเหตุการณ์ (Great Chronicle) ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในมิติที่เล่าขานความเป็นไปของปรากฏการณ์ในยุคต้นของลังกาทวีป ที่ประกอบส่วนด้วยประเด็นทางการเมืองและการทูตกับอาณาจักรรอบข้าง การแข่งขันช่วงชิงในราชสำนัก หากแต่มหาวงศ์ยังเป็นบันทึกว่าด้วยความจำเริญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และถือเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์ที่รจนาขึ้นในภาษาบาลีที่ได้รับการยอมรับว่าสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งอีกด้วย ต้นทางแห่งมหากาพย์ มหาวงศ์ ที่ยิ่งใหญ่นี้ เกิดขึ้นจากการรจนาของพระมหาเถระมหานามะแห่งอนุราธปุระ (Mahanama of Anuradhapura) เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5 ในยุคสมัยของ Dhatusena ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองอนุราธปุระในช่วงคริสต์ศักราช 455-473 โดยอาศัยข้อมูลทั้งจากพงศาวดาร และตำราต่างๆ ในวัดมหาวิหาร ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มารจนาในรูปแบบคาถา หรือบทกวีที่มีฉันทลักษณ์พรรณนาเหตุการณ์ความเป็นไปกว่า 3,000 โศลก ลำดับของเนื้อหาใจความของ มหาวงศ์ ไล่เรียงตั้งแต่เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเยือนลังกาทวีป ซึ่งความตอนนี้ถูกถ่ายทอดเป็นอรรถคาถาถึง 84

Read More

“เอฟวายไอ” จุดพลุ ทีซีซีเร่งปลุก “พระราม 4”

 ทันทีที่โครงการอาคารสำนักงาน “เอฟวายไอ เซ็นเตอร์” จิ๊กซอว์ใหม่ชิ้นแรกตามแผนปลุกย่านพระราม 4 ของ “เจริญ สิริวัฒนภักดี” เปิดตัวในไตรมาสแรก หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินกลางปี 2559 การโหมโรงเปิดเกมขยายอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่จะเริ่มต้นขึ้น พร้อมๆ กับการเดินหน้าเชื่อมต่อบิ๊กโปรเจ็กต์บริเวณหัวมุมถนนพระรามสี่ตัดกับถนนวิทยุ เนื้อที่อีกกว่า 92 ไร่ ตามแผนเบื้องต้น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของที่ดิน กำหนดผังพัฒนาโครงการ 92 ไร่ เป็นโครงการมิกซ์ยูส ประกอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารสำนักงานให้เช่า ศูนย์การค้า ศูนย์การศึกษา ศูนย์สุขภาพ และศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งปณต สิริวัฒนภักดี ลูกชายคนเล็กของเจริญ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโปรเจ็กต์ เคยระบุว่า บริษัทวางแนวทางพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ต้นแบบสำหรับคุณภาพชีวิตคนเมืองครบวงจรและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่รวม 62 ไร่  ส่วนอีก 30 ไร่ เป็นพื้นที่เปิดโล่ง โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสองส่วนใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านบาท  สำหรับเอฟวายไอเซ็นเตอร์ หรือ

Read More

6 วิธีพิชิตท้องอืด

  Column: Well – Being อาการท้องอืด แน่นอึดอัด รู้สึกว่าในท้องเต็มไปด้วยแก๊ส เป็นประสบการณ์ที่เราเคยพานพบกันมาบ้างแล้ว บางคนนานๆ เป็นที แต่บางคนโชคร้ายถูกรบกวนบ่อยๆ จนน่ารำคาญใจ ในบทความของศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ เรื่อง “มีแก๊สในท้อง แน่นอึดอัด ท้องเฟ้อ เรอ ผายลม” กล่าวว่า อาการมีแก๊สในท้อง หมายถึงการมีแก๊สในกระเพาะอาหารและในลำไส้ ทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ เป็นอาการปกติในทุกคนตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่เมื่อมีแก๊สในท้องมากกว่าปกติจะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ได้ คือ แน่นอึดอัด เรอ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ผายลม ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทองยังกล่าวต่อไปว่า แก๊สในท้องเกิดจากสองกลไกหลัก คือ จากการกลืนอากาศเข้าไป และจากการสร้างของกระเพาะและลำไส้ จากการกลืนอากาศ เรามักกลืนอากาศร่วมไปกับการดื่ม การกินหรือเคี้ยวอาหาร และการพูด ซึ่งการกินหรือดื่มเร็ว การใช้หลอดดูดเครื่องดื่มหรืออาหาร การเคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม การสูบบุหรี่ และการใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดี เพิ่มการกลืนอากาศในปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งอากาศจากการกลืนจะก่อให้เกิดอาการท้องอืดหรือแน่นกระเพาะอาหาร และ/หรือหลอดอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการเรอ อย่างไรก็ตาม แก๊สจากการกลืนบางส่วนอาจถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด

Read More