Home > 2017 > สิงหาคม (Page 3)

50 ปี ASEAN การเดินทางข้ามฝั่งฝัน

นับถอยหลังไปอีกไม่กี่ชั่วโมงในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ต้องถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ที่จะครบรอบวาระการก่อตั้งเป็นปีที่ 50 ซึ่งหากพิจารณาองค์กรระดับภูมิภาคแห่งนี้ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีชีวิต ก็ต้องถือว่าองค์กรแห่งนี้กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบสูงมากขึ้นตามวัย ภายใต้คำขวัญ “One Vision One Identity One Community” ที่พยายามรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เพื่อสร้างประชาคมที่มีความร่วมมือทั้งในมิติการเมืองความมั่นคง (Political-Security Community) ความร่วมมือทางด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Community) และประชาคมเศรษฐกิจ (Economic Community) ความเป็นไปขององค์กรภูมิภาคแห่งนี้ก็ดูจะก้าวหน้าไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นปฐมบทของการเริ่มต้นอาเซียนไปมากพอสมควร หากแต่ด้วยสภาพข้อเท็จจริงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจในระดับนานาชาติในปัจจุบัน การดำรงอยู่ขององค์กรระดับภูมิภาคแห่งนี้ดูจะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่พร้อมจะสั่นคลอน ประชาคมอาเซียน ที่มีประชากรรวมกว่า 630 ล้านคน และมี GDP รวมกันสูงกว่า 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

Read More

ถึงยุคดิจิทัล เมื่อหอสมุดแห่งชาติขยับตัว

เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน ชนิดที่เรียกได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นวันจรดค่ำ เทคโนโลยีถูกใช้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต สำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หลายหน่วยงานเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบวิธีการทำงาน การบริการ และใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร แม้ว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีของบางหน่วยงานภาคเอกชนจะไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังสามารถเห็นถึงประสิทธิผลที่ดีขึ้นของการทำงานรูปแบบเดิมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้าไปได้อย่างลงตัว หากแต่กับหน่วยงานภาครัฐที่แม้ว่าการทำงานจะต้องยึดโยงกับวาทกรรม “ไทยแลนด์ 4.0” แต่ยังไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังเช่นที่กำลังเกิดขึ้นกับหอสมุดแห่งชาติ ที่กำลังมีความพยายามจะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของ “ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ” ทั้งเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่นความไม่ประทับใจของผู้ใช้บริการ การค้นหาหนังสือที่ต้องเริ่มด้วยการค้นจากบัตรรายการ แต่กลับหาหนังสือไม่เจอ หนังสือที่ต้องการไม่ได้อยู่บนชั้น หรือคำถามที่ว่าทำไมจึงไม่สามารถค้นหาหนังสือในห้องสมุดจากบ้านได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา สิ่งเหล่านี้กลายเป็นโจทย์สำคัญที่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน “สิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของคนในชาติประการหนึ่ง คือองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากห้องสมุด ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีห้องสมุดเป็นของตัวเอง บ่งบอกว่าคนไทยรักการอ่านเป็นลำดับ นับเนื่องมาถึงยุคดิจิทัล ที่หอสมุดถึงเวลาต้องปรับตัว เมื่อระบบดิจิทัลมีบทบาทในชีวิตของคนเรามากมาย เราจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลในหอสมุด การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน การโดดเดี่ยวน่าจะเป็นการยากในการพัฒนา เราจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งน่าจะสร้างผลดีให้กับหอสมุด “นี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญ แม้ว่าการประชุมครั้งนี้มีระยะเวลาเพียง 2 วัน และคงไม่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วนัก แต่นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นๆ แม้ว่าเราจะต้องใช้เวลาในการวิ่งตามในการพัฒนาหอสมุดเพื่อให้เทียบเท่าประเทศอื่นๆ” อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวในการประชุม เรื่องการประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่

Read More

ร้านอาหารย่านมงต์ปาร์นาส

Column: From Paris การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 เอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) แห่งกลุ่มการเมือง En Marche! นักการเมืองวัย 39 ปี ที่ไม่เป็นที่รู้จักนักเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มาเป็นอันดับหนึ่ง เป็นความสำเร็จเกินความคาดหมาย จำต้องมีการฉลองสักหน่อย เอ็มมานูเอล มาครงจึงเชิญผู้ที่มีส่วนร่วมในการหาเสียงเลือกตั้ง และผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา ไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร La Rotonde บนถนน boulevard du Montparnasse ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของคนใกล้ชิด เพราะเกรงจะเป็นที่หมั่นไส้ของชาวฝรั่งเศสที่รับไม่ได้ต่อความฟู่ฟ่าของ นิโกลาส์ ซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) ที่เชิญนักธุรกิจใหญ่ๆ หลายคนไปฉลองที่ตนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 2007 ที่ภัตตาคารหรูอย่าง Fouquet’s ย่านชองป์เซลีเซส์ (Champs-Elysées) แล้วหลังจากนั้นนิโกลาส์ ซาร์โกซีไปท่องเที่ยวด้วยเรือยอชต์ของนักธุรกิจผู้หนึ่ง ทำให้ชาวฝรั่งเศสตระหนักว่าประธานาธิบดีคนใหม่ชอบแต่ความหรูหรา อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีนี้ไม่เหมือนกันตรงที่เอ็มมานูเอล มาครงเชิญแต่ผู้ร่วมงาน

Read More

ธรรมธุรกิจ สร้างสรรค์ จัดงาน “ปรุงด้วยรัก ปันด้วยใจ” ชวนลูกศิษย์ยักษ์กะโจน ดีไซน์เมนูสุดพิเศษจากข้าวกล้องมหัศจรรย์

ธรรมธุรกิจ โดยพิเชษฐ โตนิติวงศ์ (ผู้จัดการ ธรรมธุรกิจ) ได้เชิญชวนลูกศิษย์ อ.ยักษ์ - ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ประธานธรรมธุรกิจ) และ อ.โจน จันใด (รองประธานธรรมธุรกิจ) ให้มาร่วมกันสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษที่ดีไซน์จากข้าวกล้องมหัศจรรย์ ภายใต้คอนเซ็ป “ปรุงด้วยรัก ปันด้วยใจ” โดยทุกเมนูจะต้องใช้ข้าวกล้องมหัศจรรย์มาเป็นส่วนประกอบหลัก พร้อมทั้งเลือกใช้วัตถุดิบทั้งหมดเป็นของที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น เจ้าของเมนูที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้โดนใจ อ.ยักษ์ และ อ.โจน มากที่สุด จะได้รับข้าวกล้องมหัศจรรย์กลับบ้านเป็นรางวัลจำนวนถึง 100 กก. ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ตลาดนัดธรรมชาติ สวนสุขภาพ ลานพระพรหม เมืองเอก รังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สำหรับเมนูสุดพิเศษในคอนเซ็ป “ปรุงด้วยรัก ปันด้วยใจ” ที่ลูกศิษย์ยักษ์กะโจนต่างตั้งใจคิดค้นดีไซน์กันขึ้นมาเพื่อส่งเข้าร่วมรายการครั้งนี้ มีเมนูที่น่าสนใจอยู่หลายเมนู อาทิ ข้าวหลามมหัศจรรย์ โดย พัชรี ไทยเจริญ, แหนมเห็ด โดย

Read More

จุฬาฯ เดินหน้าโรดแมป Smart Intellectual City

การปรับมาสเตอร์แพลนแผนใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้าหมายเปิดพื้นที่เมืองใหม่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “LIVE LIFE-LEARNING” สร้างการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ถูกต้องกับไลฟ์สไตล์ และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือ “Smart Intellectual City” กำลังเป็นโมเดลที่เพิ่มมูลค่าที่ดินพุ่งพรวด โดยเฉพาะ 2 โครงการที่เตรียมเปิดตัวล่าสุด “สามย่านมิตรทาวน์” และ “สเตเดี้ยม วัน” สร้างความตื่นเต้นทั้งในแง่การพลิกโฉมพื้นที่และเพิ่มจิ๊กซอว์เติมเต็มความน่าสนใจ แน่นอนว่า อาณาจักรที่ดินของจุฬาฯ ในเขตปทุมวันถือเป็นขุมทรัพย์มูลค่ามหาศาล จำนวนทั้งสิ้น 1,153 ไร่ ถูกจำแนกการใช้ประโยชน์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่เขตการศึกษา 595 ไร่ พื้นที่เขตพาณิชย์ 374 ไร่ และพื้นที่ส่วนราชการ (ยืมและเช่าใช้) 184 ไร่ โดยข้อมูลสำรวจของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุว่า ราคาที่ดินบริเวณถนนพระราม 1 ในปัจจุบันพุ่งกระฉูดสูงกว่า 2 ล้านบาทต่อตารางวา

Read More

เผยนิสัย “คนสุขภาพดี” ที่ควรเอาอย่าง

Column: Well – Being เราทุกคนคงรู้จักใครบางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนพะยี่ห้อ “สุขภาพดี” อยู่ตลอดเวลา คนประเภทนี้สามารถรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ได้ตลอดกาล มีพลังงานที่ไม่สิ้นสุด และดูเหมือนจะไม่เคยพ่ายแพ้ต่อไข้หวัดตามฤดูกาลและไข้หวัดใหญ่ ข่าวดี คือ นอกเหนือจากสาเหตุสำคัญคือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้ว ทางเลือกในวิถีชีวิตดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญกว่า เพราะคนสุขภาพดีทั้งหมดจะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน ที่ถือเป็นข่าวดียิ่งขึ้นไปอีก คือ นิสัยของพวกเขาทั้งหมดล้วนสามารถ “ฉกฉวยมาใช้” ได้ทั้งสิ้น นิตยสาร GoodHealth นำมาเปิดเผยให้รู้กันดังนี้ 1. พวกเขาไม่ปล่อยให้ความเครียดทำลายสุขภาพ เมื่อรู้สึกเครียด คนสุขภาพดีจะเข้าโรงยิมทันทีแล้วออกกำลังกายแทนการหันไปกินไวน์ โดยธรรมชาติแล้วความเครียดทำให้เราเบี่ยงเบนไปหาพฤติกรรมแย่ๆ ที่เคยทำ จึงแนะนำให้ทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำโดยอัตโนมัติให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง หลังจาก 6 สัปดาห์คุณจะพบว่ามันได้กลายเป็นนิสัยระยะยาวที่คุณยึดมั่นได้แม้เมื่ออยู่ในภาวะเครียด 2. พวกเขาเป็นคนประเภท “น้ำครึ่งแก้ว” การมองโลกในแง่ดีกับการมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน คนประเภท “น้ำครึ่งแก้ว” ไม่เพียงมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเท่านั้น แต่ยังมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่า และมีหัวใจที่แข็งแรงกว่า นอกจากนี้ คนที่มองโลกในแง่ดียังมีอายุยืนกว่าด้วย แนะนำให้ใช้เวลา 10 นาทีของทุกเช้า จดเป้าหมายของวันที่สามารถประสบความสำเร็จได้ และอีกสองสามอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณ หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ คุณจะรู้สึกมองโลกในแง่ที่ดีขึ้นมาก 3. พวกเขาเลิกพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างการมีเมตตาต่อตนเองกับกุญแจสำคัญเพื่อสุขภาพสี่ประการ

Read More