วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Home > PR News > เคทีซีรุกสินเชื่อบุคคลเติบโตยั่งยืน หวังครองใจผู้บริโภคระยะยาว อัดงบดัน 2 แคมเปญลงตลาด

เคทีซีรุกสินเชื่อบุคคลเติบโตยั่งยืน หวังครองใจผู้บริโภคระยะยาว อัดงบดัน 2 แคมเปญลงตลาด

 
เคทีซีรุกสินเชื่อบุคคลเติบโตยั่งยืน หวังครองใจผู้บริโภคระยะยาว 
อัดงบดัน 2 แคมเปญลงตลาด “Supersave 70%” และ “แจกไม่ยั้ง กองทัพ iPhone 6S”
 
เคทีซีเผยแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อบุคคลยังเติบโตน่าพอใจ วางแนวกลยุทธ์ทำธุรกิจแบบซุปเปอร์เซฟ เน้นการเติบโตแบบยั่งยืนและมั่นคง ตอกย้ำเจตนารมณ์แบ่งเบาภาระสมาชิกพร้อมเสริมอาวุธเพิ่มความรู้และสร้างวินัยการชำระเงินต่อเนื่อง หวังเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคในระยะยาว ล่าสุดอัดงบประมาณเปิดเกมการตลาดตั้งแต่ต้นปี ด้วย 2 แคมเปญใหญ่ “Supersave 70%” มอบส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 70% ให้สมาชิกสมัครใหม่ถึง 2 รอบบัญชี และ “แจกไม่ยั้งกองทัพ iPhone 6S” มอบ iPhone 6S รวมมูลค่า 1.59 ล้านบาท คาดสิ้นปียอดลูกหนี้เติบโตประมาณ 15% 
 
นางสาวสุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ภาพรวมธุรกิจสินเชื่อบุคคลของไทยในปี 2558 ที่ผ่านมา อาจชะลอตัวไปบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ในส่วนของเคทีซีถือว่ายังเติบโตน่าพอใจ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถควบคุมคุณภาพลูกหนี้ได้ดี ทำให้มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพียง 1.0% จาก 1.2% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และยังต่ำกว่าอุตสาหกรรมอีกด้วย ในขณะที่จำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคลยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 747,343 บัญชี ด้วยยอดลูกหนี้สุทธิสินเชื่อบุคคลขยายตัวที่ 12% เท่ากับ 17,073 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 5.8%” 
 
“ทิศทางการตลาดสินเชื่อบุคคลของเคทีซีจากนี้ไป บริษัทฯ จะมุ่งเน้นทำการตลาดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการครองใจผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ เมื่อนึกถึงสินเชื่อบุคคลขอให้นึกถึงเคทีซี โดยจะคัดสรรแคมเปญการตลาดที่แปลกใหม่และตรงใจผู้บริโภค ทั้งในมุมของการขยายฐานสมาชิกใหม่และการรักษาสมาชิกในพอร์ตให้คงอยู่และมีความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีในระยะยาว ในรูปแบบของสิทธิประโยชน์และการสัมมนาเวิร์คช้อปเสริมความรู้ในอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิก ควบคู่ไปกับการคัดกรองและบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ที่มีประสิทธิผล และการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลสมาชิกในด้านพฤติกรรมการเบิกถอนเงินสดแบบ 360 องศา เพื่อให้เกิดการตอบรับจากสมาชิกสูงสุด ภายใต้การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าให้ธุรกิจสินเชื่อบุคคลเติบโตต่อเนื่องทั้งมูลค่าพอร์ตประมาณ 15%”     
 
นางสาวสิริกัลยา  สุธัญญพฤทธิ์  ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” กล่าวถึงแผนการตลาดด้านการขยายฐานสมาชิกว่า “เคทีซีจะมุ่งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่มีความคล่องตัว และได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก โดยในการขยายฐานสมาชิกปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่มีความต้องการใช้เงินสด นอกจากนี้ยังจะเพิ่มการรับรู้ในส่วนของคุณสมบัติบริการแบ่งชำระสินค้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกถอนเงินสดที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน บริษัทฯ จะเน้นเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสมัคร 
 
และพัฒนาในส่วนของช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวแบบก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น โดยได้ทำระบบรองรับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถติดต่อและเข้าถึงเคทีซีได้ง่ายและสะดวก ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครแบบฝากข้อความไว้ในเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ktcproud และเจ้าหน้าที่เคทีซีจะรีบติดต่อกลับภายใน 2 ชั่วโมงสำหรับวันทำการเพื่อประสานงานในการรับใบสมัครต่อไป”
 
“ในส่วนของแผนการตลาดช่วงไตรมาส 2 เพื่อเข้าถึงกลุ่มสมาชิกเป้าหมายผ่านช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ ตัวแทนขายและธนาคารกรุงไทย เคทีซีได้จัดแคมเปญใหญ่ “Super Save 70%” มอบส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 70% สองรอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ ให้กับสมาชิกใหม่ที่สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างตามกำหนดทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ PS วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และส่งไปที่ 061-423-5000 หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/register ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559”     
 
นางสาวพิชามน  จิตรเป็นธรรม  ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” กล่าวถึงแผนการตลาดเพื่อรักษาฐานสมาชิกและการสร้างความผูกพันในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลว่า “ด้วยจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคลเคทีซีในปัจจุบันที่มากกว่า 7.47 แสนบัญชี และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เคทีซีได้ใช้ระบบ CRM (Customer Relations Management) เข้าไปประมวลความต้องการของสมาชิกในเชิงลึกและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการตลาดทั้งในวงกว้าง (Mass) ที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ และการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ การมุ่งสร้างความพึงพอใจให้สมาชิก และสั่งสมความผูกพันความภักดีระหว่างสมาชิกกับเคทีซีให้ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง การสร้างวินัยแห่งความรับผิดชอบให้กับสมาชิก เพื่อไม่ให้สร้างภาระหนี้เกินตัว รวมถึงการเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างความหลากหลายในการใช้คะแนนสะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นจุดแตกต่างจากสถาบันการเงินรายอื่น”