โครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย

อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย คืนกำไรสู่สังคม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มอีซูซุ ด้วยโครงการ“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” การจัดสร้างและพัฒนาระบบน้ำดื่มอนามัย ณ สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อร่วมพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชนไทย พร้อมต่อยอดด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2555 ในหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” ตอกย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านทักษะด้านศิลปะของเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า
“อีซูซุ” เป็นชื่อของแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านวิหารอิเสะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี วิหารแห่งนี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นที่สถิตขององค์สุริยเทพ “อามะ เทราสุ โอมิคามิ” ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่น แม่น้ำคือเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อความอยู่ดีกินดีของผู้คน และความเจริญทางเศรษฐกิจ อีซูซุจึงมุ่งมั่นในการพัฒนายานพาหนะที่ไม่เพียงแต่ขนถ่ายสินค้าให้ถึงยังจุดหมาย แต่ต้องขนส่งความสุข ความพอใจ ความเจริญรุ่งเรืองไปยังทุกจุดของประเทศตาม “วิถีอีซูซุ” หรือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 55 ปีการดำเนินธุรกิจอีซูซุ ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นแนวคิดในการต่อยอดโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยร้อยละ 50 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง หรือมีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่างๆ ในระยะยาว สำหรับโครงการนี้อีซูซุไม่เพียงสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์เท่านั้น แต่ยังได้ส่งทีมสนับสนุนในการลงพื้นที่ร่วมสำรวจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อวางแผนติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาด และดำเนินธุรกิจน้ำดื่มในชุมชน

นอกจากนี้ยังสร้างความต่อเนื่องด้วยการนำหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” มาใช้เป็นหัวข้อการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 20 ปี พร้อมเพิ่มรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ให้แก่ยอดเยาวชนคนเก่งที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่ประทับใจมากถึง 8 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 4 ทีม (รวมทั้งสิ้น 16 คน) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนให้ก้าวไปสู่จุดใฝ่ฝันได้ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน (1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) โดยจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก ซึ่งในปีนี้ใช้หัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีองค์ประกอบภาพถูกต้องตามหลักศิลปะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องทำการแข่งขันแบบสดๆ พร้อมกันอีกครั้ง ในหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ และทีมที่มีผลงานสร้างสรรค์โดดเด่นและยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเติมแต่งจินตนาการอันก้าวไกล ณ แดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งอีซูซุได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถยนต์อีซูซุที่มีมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย

**************************************************************

Category: 
About the Author
Manager 360 PRNews's picture

Manager 360 PRNews