เจริญ สิริวัฒนภักดี “บ่มเพาะ เนิบช้า แต่มั่นคง”

หากถามว่าอาณาจักรธุรกิจของ เจริญ สิริวัฒนภักดี มีขนาดและความกว้างใหญ่เพียงใด เราอาจจะต้องใช้พื้นที่หน้ากระดาษจำนวนมากอธิบายและแจกแจง ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ข้อสรุปที่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
 
เนื่องเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ขยายฐานและฝังรากทางธุรกิจออกไปไกล ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจสุรา ไปจนถึงธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหลากหลาย ทั้งเบียร์ น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และอสังหาริมทรัพย์ ในนาม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group
 
“ผมดำเนินธุรกิจด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร คำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ธุรกิจที่ผมดำเนินการอยู่ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และครอบครัว ดังเช่นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง” เป็นทัศนะที่ เจริญ ได้แสดงไว้ในสารของผู้ก่อตั้ง
 
หากประเมินจากข้อเท็จจริงที่ว่า เจริญ-คุณหญิงวรรณา เริ่มต้นอาณาจักรธุรกิจด้วยสุรา ประเด็นว่าด้วยการหมักบ่ม และรอคอยผลลัพธ์ ที่ลงตัว คงเป็นส่วนหนึ่งในตรรกะและวิธีคิดในการบริหารจัดการทั้งครอบครัวและธุรกิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
 
และดูเหมือนว่าผลพวงจากการบ่มเพาะอันยาวนานของ เจริญ-คุณหญิงวรรณา กำลังขยายและปรากฏผลเป็นประจักษ์พยานในโลกธุรกิจที่แผ่กิ่งก้านกว้างขวางครอบคลุม จากรากฐานที่มั่นคง
 
“เมื่อรากฐานแข็งแรง ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งการเติบโต” เป็นถ้อยความที่สะท้อนหลักแนวคิดพื้นฐานของ ทั้ง เจริญ-คุณหญิงวรรณา และบริษัทในเครือ TCC Group ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับหลักคิดตามคติจีนที่ว่า ยิ่ม-เหยียง-แจ๋-ลัก หรือ อดทน-เสียสละ-สุขุม-ร่าเริง ที่ไม่ได้เป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตของเจริญ-คุณหญิงวรรณาเท่านั้น แต่เป็นหลักในการบริหารธุรกิจของ TCC Groupด้วย
 
วันนี้ ในวัยที่ใกล้ 70 ปีในอีก 2 ปีข้างหน้า เจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ผ่องถ่ายบทบาทหน้าที่ภายในอาณาจักรธุรกิจให้กับบุตรชายและบุตรสาว ทั้ง 5 คนได้ร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบในการสร้างความจำเริญเติบโตสำหรับอนาคตข้างหน้าที่เต็มไปด้วยความท้าทายและรอคอยการพิสูจน์ทดสอบ

Category: 
About the Author
Manager 360's picture

Manager 360

“ข้อมูลข่าวสารคือแหล่งที่มาและปัจจัยแห่งพลังอำนาจของความรู้และความคิดสร้างสรรค์” เตรียมพบกับก้าวย่างสู่บริบทใหม่ของ นิตยสารผู้จัดการ360° บนหนทางแห่งโลกข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีวันสิ้นสุดและไร้ขีดจำกัดโอกาสและความท้าทายในชีวิตและธุรกิจ เกิดมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาให้ ผู้จัดการ 360° บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้คุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า Manager 360° on iPad พร้อมให้คุณ Download แล้วใน App Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน www.gotomanager.com