Through the Lens

Through the Lens

August 15, 2013

SAMED - DAMAGED - MANAGEMENT

จนถึงวันนี้คราบน้ำมันที่รั่วไหลปนเปื้อนท้องทะเลที่เสม็ดคงเจือจางและทำให้ผิวหน้าของท้องทะเลชายฝั่งตะวันออกเริ่มกลับมามีสีสันสดใสอีกครั้ง  ...

SAMED - DAMAGED - MANAGEMENT

จนถึงวันนี้คราบน้ำมันที่รั่วไหลปนเปื้อนท้องทะเลที่เสม็ดคงเจือจางและทำให้ผิวหน้าของท้องทะเลชายฝั่งตะวันออกเริ่มกลับมามีสีสันสดใสอีกครั้ง หากแต่ในข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์น้ำมันรั่วไหลดังกล่าวนี้ลึกลงไปเบื้องล่าง ความแปลกปลอมของทั้งน้ำมัน และสารเคมีที่ใช ...

โอ้... กรุงเทพฯ ๒๐๑๓ รัตนโกสินทร์ศก ๐๒๓๑

ความสำคัญของกรุงเทพมหานคร หากจะเปรียบในเชิงกายวิภาค ก็คงไม่ต่างจากการเป็นหัวใจที่พร้อมจะสูบและฉีดอณูของเม็ดโลหิตให้ไหลเวียนไปทั่วร่าง แต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของหัวใจดวงนี้ กำลังพอกพูนด้วยปัญหา และกำลังรอคอยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรวจวินิจฉัย และให้การร ...

วัฏจักรแห่งสายน้ำ

 มหาอุทกภัยเมื่อปี 2010-2011 ที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบเสียหายอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตร การท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถาน และวิถีชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท เหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริ ...

VDO : Towards Mega Portal Digital Contents

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นที่ "ผู้จัดการ" ดูเหมือนว่าได้กลายเป็น talk of the town ที่ดำเนินผ่านการคาดการณ์และขยายผลไปอย่างรวดเร็ว ประกอบส่วนด้วยข้อเท็จจริงมากบ้างน้อยบ้างไปในทิศทางต่างๆ ตามแต่ความสามารถในการรับรู้และเป้าประสงค์ของผู้สื่อสาร