People in Focus

People in Focus

October 29, 2013

บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่

บราเดอร์ ประเทศไทย เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ “มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต” ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน “มร.ทาคาโอะ ชิมะ” ที่บริหารงานครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้...

บราเดอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่

บราเดอร์ ประเทศไทย เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ “มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต” ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน “มร.ทาคาโอะ ชิมะ” ที่บริหารงานครบวาระ 5 ปี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้ และจะกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ บราเดอร์ ประเทศญี่ปุ่น” ...

บู๊ทส์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บู๊ทส์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง มร.ริทู โมฮาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ โดยมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการขยายธุรกิจของบู๊ทส์ในประเทศไทย พร้อมทั้งดูแลผลิตภัณฑ์บู๊ทส์ในฮ่องกง ทั้งนี้ มร.โมฮานได้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่ ...

เอเซียซอฟท์ ประกาศแต่งตั้ง Mr.Kenny Goh เป็น Group CFO

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นาย เคนนี่ โก เคียง คุน (Mr. Kenny Goh Kian Khoon) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ (Group Chief Financial Officer) โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ...

เชลล์ เปิดตัวผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดค้าปลีกคนใหม่

เชลล์ เปิดตัวผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดค้าปลีกคนใหม่ มุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จ และบทบาทผู้นำนวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดตัว มร.แกรนท์ แมคเกรเกอร์ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดค้าปลีกคนใหม่ ซึ่งมีประสบการ ...