Mekhong Stream

Mekhong Stream

July 04, 2012

Mekong Stream กรกฎาคม 2555

จีน “สนามบินฉังสุ่ย” นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อปลายเดือนมิถุนายน สนามบินฉังสุ่ยถือเป็นสนามบินฮับอันดับ 4 ของประเทศ รองจากสนามบินปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว...

Mekong Stream กรกฎาคม 2555

จีน “สนามบินฉังสุ่ย” นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อปลายเดือนมิถุนายน สนามบินฉังสุ่ยถือเป็นสนามบินฮับอันดับ 4 ของประเทศ รองจากสนามบินปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว แผ่ขยายไปยัง 14 เมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 18 แห่งในเอเชียตะวั ...